Detail předmětu

Ekonomika investic

Akademický rok 2023/24

BVA008 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / E zimní semestr 4. ročník

Investice a národní hospodářství. Investiční prostor (výnos, riziko,likvidita). Časová hodnota peněz. Studie proveditelnosti. Hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti stavebních investičních projektů. Postupy a metody, kterými lze modelovat budoucí vývoj projektů. Ukazatele ekonomické efektivnosti. Rizika a nejistoty.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu jsou znalosti a dovednosti týkající se popisu a analýzy proměnných, které vstupují do výpočtů ekonomické efektivnosti. Tvorba modelů pro výpočty ekonomické a finanční proveditelnosti investičních projektů.

Znalosti

Tvorba modelů pro výpočty ekonomické a finanční proveditelnosti investičních projektů. Zpracování studie proveditelnosti.

Osnova

1. Investice a hospodářský růst, druhy investičních příležitostí.
2. Teoretické předpoklady pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic, časová hodnota peněz.
3. Technicko-ekonomická studie investičního projektu – studie proveditelnosti.
4. Specifikace výnosů a nákladů v jednotlivých fázích životního cyklu projektu stavby.
5. Financování stavebních investičních projektů, zdroje a náklady.
6.–7. Tvorba podkladů pro ekonomické hodnocení investičních projektů, stanovení peněžních toků, metody stanovení diskontní sazby.
8.–9. Ekonomická analýza investičních projektů – výpočty ukazatelů NPV, IRR, LCC a jejich interpretace.
10. Rozbor zdrojů a příčin nejistot, inflace.
11. Analýza ziskovosti, kritický bod nákladů.
12.–13. Analýza citlivosti, kvalitativní a kvantitativní analýza rizik.

Prerekvizity

Znalosti finanční a daňové problematiky, orientace v rozpočtových nákladech stavby.

Jazyk studia

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Investice a hospodářský růst, druhy investičních příležitostí.

2. Teoretické předpoklady pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic, časová hodnota peněz.

3. Technicko-ekonomická studie investičního projektu – studie proveditelnosti.

4. Specifikace výnosů a nákladů v jednotlivých fázích životního cyklu projektu stavby.

5. Financování stavebních investičních projektů, zdroje a náklady.

6.–7. Tvorba podkladů pro ekonomické hodnocení investičních projektů, stanovení peněžních toků, metody stanovení diskontní sazby.

8.–9. Ekonomická analýza investičních projektů – výpočty ukazatelů NPV, IRR, LCC a jejich interpretace.

10. Rozbor zdrojů a příčin nejistot, inflace.

11. Analýza ziskovosti, kritický bod nákladů.

12.–13. Analýza citlivosti, kvalitativní a kvantitativní analýza rizik.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Základní ukazatele pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic.

2. Výnosy a inflace, výpočet reálného výnosového procenta.

3. Výpočet reálné čisté současné hodnoty.

4. Výpočet nákladů životního cyklu.

5. Rozbor nejistot – analýza ziskovosti.

6. Rozbor nejistot – analýza citlivosti a pravděpodobnosti.

7. Zadání projektu – výroba dřevěných oken.

8. Pokračování projektu – zdroje financování podnikatelského záměru.

9. Pokračování projektu – výkaz zisků a ztrát, výkaz CF.

10. Optimalizace zdrojů financování – úvěr, leasing, obligace.

11. Pokračování optimalizace zdrojů financování.

12. Zápočtový test.

13. Zápočet.