Detail předmětu

Finance

Akademický rok 2023/24

BVA006 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / E zimní semestr 3. ročník

Finance, finanční soustava.
Pojem podnikových financí. Podniková finanční soustava.
Nástroje a zásady finančního řízení.
Zakládání podniku, jeho majetková a finanční struktura.
Oběžný majetek podniku, řízení jeho financování.
Krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování majetku.
Dlouhodobé potřeby podniku a financování těchto potřeb.
Financování stavebního projektu (stavební zakázky).
Vztah podniku a státního rozpočtu.
Daňová soustava ČR a její vliv na podnikové finance.
Vztah podniku a banky.
Dodavatelsko-odběratelské vztahy a jejich vliv na peněžní toky ve firmě.
Podstata finančního plánování.
Veřejné finance, základní informace ve vazbě na financování firmy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Seznámení se základními kategoriemi v oblasti podnikového financování. Pochopení peněžních toků ve firmě a základní způsoby jejich řízení. Práce s veškerými dosažitelnými peněžními zdroji.

Znalosti

Znalost základních kategorí v oblasti podnikového financování.

Osnova

1.–2. Finance. Finanční soustava. Jednotlivé části finanční soustavy (rozpočtová, úvěrová, podniková) a vazby mezi nimi. Nástroje pro řízení jednotlivých částí finanční soustavy.
3. Majetek a zdroje krytí majetku. Zlatá pravidla financování. Pracovní kapitál.
4. Řízení stálých aktiv. Řízení zásob.
5. Řízení pohledávek a peněžních prostředků.
6. Vlastní a cizí dlouhodobé zdroje. Krátkodobé zdroje krytí oběžných prostředků.
7. Peněžní toky v podniku jako celku. Řízení peněžních toků na stavební zakázce.
8. Daňová soustava ČR. Daň z příjmů fyzických osob.
9. Daň z příjmu právnických osob.
10. Daň z nemovitých věcí. Daň silniční.
11. Daň z nabytí nemovitých věcí. Daň spotřební.
12. Daň z přidané hodnoty.
13. Veřejné finance.

Prerekvizity

Orientace v základní ekonomické terminologii a v ekonomice stavebního podniku.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–2. Finance. Finanční soustava. Jednotlivé části finanční soustavy (rozpočtová, úvěrová, podniková) a vazby mezi nimi. Nástroje pro řízení jednotlivých částí finanční soustavy.

3. Majetek a zdroje krytí majetku. Zlatá pravidla financování. Pracovní kapitál.

4. Řízení stálých aktiv. Řízení zásob.

5. Řízení pohledávek a peněžních prostředků.

6. Vlastní a cizí dlouhodobé zdroje. Krátkodobé zdroje krytí oběžných prostředků.

7. Peněžní toky v podniku jako celku. Řízení peněžních toků na stavební zakázce.

8. Daňová soustava ČR. Daň z příjmů fyzických osob.

9. Daň z příjmu právnických osob.

10. Daň z nemovitých věcí. Daň silniční.

11. Daň z nabytí nemovitých věcí. Daň spotřební.

12. Daň z přidané hodnoty.

13. Veřejné finance.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Charakteristika majetku a zdrojů krytí majetku.

3.–4. Orientace a tvorba účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty).

5. Odepisování dlouhodobého majetku.

6.Charakteristika oběžného majetku a závazků.

7. Stanovení časové hodnoty peněz.

8. Charakteristika a tvorba výkazu peněžních toků (cash flow).

9.–10. Daň z příjmu.

11.–12. Nepřímé daně.

13. Zápočtový test.