Detail předmětu

Základy informatiky

Akademický rok 2023/24

BUA006 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-GK zimní semestr 1. ročník

Principy činnosti počítačů - základní komponenty počítače, spolupráce procesoru s operační pamětí a periferním zařízením.
Počítačové sítě, Internet - principy, síťové protokoly a služby.
Bezpečnost v informačních technologiích.
Základy počítačové grafiky.
Počítačové zpracování dokumentů, základy typografie.
Pokročilé řešení inženýrských úloh v prostředí MS Excel.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Základní teoretické znalosti z informatiky použitelné v dalších předmětech. Kvalitní znalost tabulkových procesorů pro inženýrské výpočty.

Znalosti

Teoretický přehled o následujících oblastech výpočetní techniky a informatiky:
Principy činnosti počítačů
Základy architektury operačních systémů
Pricipy počítačových sítí
Úvod do hromadného zpracování dat
Principy počítačové grafiky
Úvod do počítačové typografie
Praktické dovednosti využívání tabulkových procesorů

Osnova

1. Procesor a operační paměť, struktura paměti, reprezentace dat.
2. Principy spolupráce s periferním zařízením, souborový systém.
3.-4. Základy Internetu a jeho služeb.
5.-6. Bezpečnost v informačních technologiích.
7. Základní typy počítačových infiltrací.
8. Počítačová grafika, reprezentace barev, palety. Rastrové formáty uložení grafických dat.
9. Vektorové grafické formáty. Grafická primitiva, základní technologie grafické simulace reality.
10. Základy počítačové typografie, písmo, typografické míry, sazba, formát tiskoviny, základní programy pro zpracování textu.
11. Důležité principy práce v prostředí MS Word – organizace dokumentu, styly, šablony, vkládání a správa objektů, problematika referencí.
12.-13. Databázové aplikace (import geodetických dat apod.)

Prerekvizity

Základy informatiky ve středoškolském rozsahu

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Procesor a operační paměť, struktura paměti, reprezentace dat.

2. Principy spolupráce s periferním zařízením, souborový systém.

3.-4. Základy Internetu a jeho služeb.

5.-6. Bezpečnost v informačních technologiích.

7. Základní typy počítačových infiltrací.

8. Počítačová grafika, reprezentace barev, palety. Rastrové formáty uložení grafických dat.

9. Vektorové grafické formáty. Grafická primitiva, základní technologie grafické simulace reality.

10. Základy počítačové typografie, písmo, typografické míry, sazba, formát tiskoviny, základní programy pro zpracování textu.

11. Důležité principy práce v prostředí MS Word – organizace dokumentu, styly, šablony, vkládání a správa objektů, problematika referencí.

12.-13. Databázové aplikace (import geodetických dat apod.)

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Seznámení studentů s prací v počítačových učebnách a v počítačové síti FAST, se zásady bezpečnosti práce v sítích a s aplikacemi intranetu informačního systému VUT, které budou využívat pro řízení svého studia.

2. Práce v tabulkových procesorech: Adresace buněk, vlastní názvy buněk, vkládání dat a chování dat při kopírování obsahu buněk, formátování buněk (vlastní formát), vytváření a kopírování vzorců, použití funkcí ve vzorcích.

3. Podmíněné formátování buněk, ověřování (vstupních) dat, import dat (z měřicích přístrojů apod.).

4. Grafické výstupy.

5. Komplexní souhrnné příklady řešení oborově zaměřených zadání pomocí tabulkových procesorů.

6. Databázové aplikace v tabulkových procesorech (třídění dat, kontingenční tabulky, filtrování dat z DB atd.).

7. Analytické nástroje: Hledání řešení, řešitel.

8.–9. Základy počítačové typografie: Zpracování hladkého textu, struktura dokumentu, styly, struktura nadpisů kapitol, popisky, odkazy, obsah.

10. Sazba technických dokumentů: Vzorce, tabulky, obrázky.

11.–12. Základy grafiky: Úpravy obrázků/fotografií v textovém procesoru a rastrovém editoru, parametry obrazů/fotografií pro sazbu, jejich začlenění do dokumentu.

13. Zápočtový test a kontrola souhrnného dokumentu.