Detail předmětu

Informační technologie

BUA005 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-MI povinný letní semestr 1. ročník 6 kreditů

Základní postupy při zpracování velkého objemu dat prostřednictvím automatizovaných funkcí, maker a skriptovacích nástrojů v MS Excel. Využití těchto nástrojů při řešení jednoduchých úloh z obecných oblastí stavebního inženýrství. Předmět navazuje na základní kurz Informatika.

Garant předmětu

Ing. Miroslav Menšík, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky

Výsledky učení předmětu

Studenti získají zkušenosti s automatickým zpracováním dat pomocí pokročilých vlastností tabulkových procesorů. Aplikace základních prvků využití maker v rámci produktu MS Excel, rozeznávání jednotlivých datových typů, aplikace rozhodovacích bloků a cyklů. Absolvování kurzu umožní studentům věnovat se pokročilým aplikačním problémům v rámci komplexních úloh.

Prerekvizity

Základní znalosti MS Excel, mírně pokročilá znalost angličtiny.

Korekvizity

Znalosti získávané paralelně v jiných předmětech nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní práce ve cvičení. Test z látky probírané v přednáškách. Samostatné řešení vybraných inženýrských úloh za použití probíraných metod nástrojem MS Excel.

Cíl

Získat celkovou orientaci v oblasti informačních technologií a možnostech jejich využití při řízení podniku. Seznámit se se základními nástroji systémové analýzy. Získat dovednosti a schopnost modelování reality při výstavbě informačního systému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 12 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Prostředí pro vývoj VBA aplikací – víc než editor.
2. Základní datové typy. Jak s nimi pracovat. Proměnná vs. excelovská buňka.
3. Jak ovlivnit zpracování příkazů. Řešení podmínek a opakovaného provádění příkazů.
4. Od skalárních proměnných k polím. Indexy, vektory, matice.
5. Co je to makro? Generátor makra v MS Office.
6. Sestavení vlastních vzorců aneb vlastní funkce.
7. Vizuální návrh uživatelského rozhraní aplikace.
8. Návrh formulářů a obsluha událostí.
9. Proč vznikly třídy a objekty. Definice jednoduché třídy a objektu ve VBA.
10. Jak pracovat s dokumenty MS Office.
11. Co je to objektový model.
12. Příklad řešení optimalizační a mechanické úlohy.

Cvičení

2 hod./týden, 12 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Používáme makro jako zjednodušení práce v tabulkovém procesoru.
2. Proměnná a konstanta, přiřazujeme hodnoty do paměti.
3. Metody a atributy. Učíme se první automatické kroky.
4. Načítáme hodnoty z tabulky a zapisujeme do tabulky výsledky.
5. Kontrolujeme běh našeho makra pomocí podmínky.
6. Odemkneme výkon našeho počítače pomocí cyklu.
7. Pokračujeme s cykly v dalších úlohách.
8. Ladíme chyby v návrhu našeho makra.
9. Skriptujeme výpočet numerické řady a hledáme její součet.
10. Skriptujeme práci s textem a jeho analýzu.
11. Skriptujeme numerické metody řešení rovnic.
12. Skriptujeme statistické a optimalizační problémy. Skriptujeme řešení mechanické úlohy.