Detail předmětu

Informační technologie a systémová analýza

Akademický rok 2023/24

BUA003 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / E letní semestr 3. ročník

Moderní databázové systémy, jejich architektura a role v informačních systémech. Současné technologie používané při tvorbě informačních systémů, n-vrstvá architektura. Životní cyklus a tvorba informačního systému. Procesní analýza a řízení. Modelovací nástroje systémové analýzy. Informační technologie ve stavebnictví. Podpora informačních technologií na jednotlivých úrovních řízení. Ekonomika budování IS.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získat celkovou orientaci v oblasti informačních technologií a možnostech jejich využití při řízení podniku. Seznámit se se základními nástroji systémové analýzy. Získat dovednosti a schopnost modelování reality při výstavbě informačního systému.

Znalosti

Znalosti v oblasti návrhu informačních systémů s použitím internetových technologií

Osnova

 1. Datová analýza, E-R diagram, datová normalizace.
 2. Relační kalkul, použití SQL jazyka, nonSQL systémy.
 3. Pokročilé databázové techniky, indexy, databázové transakce, ACID pravidla.
 4. Uložené procedury a funkce v databázových systémech, jazyk T-SQL.
 5. Databázové spouště, omezení, implementace Business Rules.
 6. Vlastnosti nejrozšířenějších databázových produktů: Oracle, MS SQL, MySQL.
 7. Základní implementační techniky informačního systému.
 8. N-vrstvá architektura, middleware, internetová řešení, technologie DOTNET, ASP, PHP, Node.
 9. Procesní analýza, diagramy UML, BPMN, Data Flow a stavový diagram.
 10. Životní cyklus systému, používané techniky vývoje a provozování.
 11. Aplikační řízení přístupu, bezpečnost, rizika.
 12. Podnikové systémy CRM, CMS, ERP. Standardizované implementace SAP, MS Dynamics, Oracle.
 13. Příklad analýzy jednoduchého informačního systému.

Prerekvizity

Základní programové nástroje pro řízení a zpracování dat, základy podnikové ekonomiky, základy řízení projektů, metody navrhování relačních datových modelů.

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Datová analýza, E-R diagram, datová normalizace. 2. Relační kalkul, použití SQL jazyka, nonSQL systémy. 3. Pokročilé databázové techniky, indexy, databázové transakce, ACID pravidla. 4. Uložené procedury a funkce v databázových systémech, jazyk T-SQL. 5. Databázové spouště, omezení, implementace Business Rules. 6. Vlastnosti nejrozšířenějších databázových produktů: Oracle, MS SQL, MySQL. 7. Základní implementační techniky informačního systému. 8. N-vrstvá architektura, middleware, internetová řešení, technologie DOTNET, ASP, PHP, Node. 9. Procesní analýza, diagramy UML, BPMN, Data Flow a stavový diagram. 10. Životní cyklus systému, používané techniky vývoje a provozování. 11. Aplikační řízení přístupu, bezpečnost, rizika. 12. Podnikové systémy CRM, CMS, ERP. Standardizované implementace SAP, MS Dynamics, Oracle. 13. Příklad analýzy jednoduchého informačního systému.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Datové modelování - doplnění znalostí, databázový systém MS Access. 2. Dotazovací jazyk SQL, příkaz SELECT 3. Kontingenční tabulka v prostředí tabulkového kalkulátoru. 4. Pokročilé metody pro získávání informací z relačních množin - vnitřní a vnější spojení. 5. Metody pro relační operace v prostředí MS Excel. 6. Prvky pro manipulaci s daty v jazyce SQL, podmnožiny DDL, DML. 7. Pokročilé metody pro transakční zpracování. 8. Rozšířené nástroje pro procesní analýzu, návrh diagramu BPMN. 9. Stavový diagram a jeho implementace v datovém návrhu. 10. Data Flow diagram, příklady implementace. 11.-12. Individuální projekt jednoduchého informačního systému v prostředí MS Access. 13. Testování znalostí a obhajoba návrhu IS.