Detail předmětu

Informační technologie a systémová analýza

Akademický rok 2023/24

BU006 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / N letní semestr 3. ročník

Moderní databázové systémy, jejich architektura a role v informačních systémech. Současné technologie používané při tvorbě informačních systémů, n-vrstvá architektura. Životní cyklus a tvorba informačního systému. Procesní analýza a řízení. Modelovací nástroje systémové analýzy. Informační technologie ve stavebnictví. Podpora informačních technologií na jednotlivých úrovních řízení. Ekonomika budování IS.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získat celkovou orientaci v oblasti informačních technologií a možnostech jejich využití při řízení podniku. Seznámit se se základními nástroji systémové analýzy. Získat dovednosti a schopnost modelování reality při výstavbě informačního systému.

Znalosti

Znalosti v oblasti návrhu informačních systémů s použitím internetových technologií

Osnova

1. Datová analýza, E-R diagram, pokročilé použití SQL jazyka

Prerekvizity

Základní programové nástroje pro řízení a zpracování dat, základy podnikové ekonomiky, základy řízení projektů, metody navrhování relačních datových modelů.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Datová analýza, E-R diagram, pokročilé použití SQL jazyka

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Datové modelování - opakování