Detail předmětu

Ochlazování budov (EVB)

Akademický rok 2023/24

BTA019 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-EVB zimní semestr 4. ročník

Předmět je zaměřen na oblast termomechaniky, přenosu tepla a látky a mechaniky tekutin pro inženýrské aplikace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Základy chladicí techniky pro obory technických zařízení budov.

Znalosti

Studenti získají základní znalosti o systémech chlazení v budovách. Studenti budou schopni využít tyto znalosti pro volbu efektivních a návrh základních systémů chlazení budov.

Osnova

1. Základy termodynamiky pro chlazení. Strojní systémy chlazení.
2. Tepelná zátěž budov.
3. Projektová dokumentace.
4. Vodní systémy chlazení.
5. Zdroje chladu.
6. Chladiče kapalin. Úprava vody pro chlazení.
7. Pracovní látky pro chlazení.
8. Hydraulika chladicích soustav. Tepelné izolace v chlazení.
9. Chladicí stropy.
10. Chladivové systémy split.
11. Chladicí zařízení jako provozní celky.
12. Chladírny a chlazení potravin.
13. Pasivní a alternativní chlazení budov.

Prerekvizity

Znalosti stavební tepelné techniky. Znalosti inženýrské termomechaniky. Znalost systémů větrání, vytápění budov a zdravotní techniky.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základy termodynamiky pro chlazení. Strojní systémy chlazení. 2. Tepelná zátěž budov. 3. Projektová dokumentace. 4. Vodní systémy chlazení. 5. Zdroje chladu. 6. Chladiče kapalin. Úprava vody pro chlazení. 7. Pracovní látky pro chlazení. 8. Hydraulika chladicích soustav. Tepelné izolace v chlazení. 9. Chladicí stropy. 10. Chladivové systémy split. 11. Chladicí zařízení jako provozní celky. 12. Chladírny a chlazení potravin. 13. Pasivní a alternativní chlazení budov.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Základy termodynamiky pro chlazení. Strojní systémy chlazení. 2. Tepelná zátěž budov. 3. Projektová dokumentace. 4. Vodní systémy chlazení 5. Zdroje chladu 6. Chladiče kapalin. Úprava vody pro chlazení 7. Pracovní látky pro chlazení 8. Hydraulika chladicích soustav. Tepelné izolace v chlazení. 9. Chladicí stropy. 10. Chladivové systémy split. 11. Chladicí zařízení jako provozní celky. 12. Chladírny a chlazení potravin. 13. Pasivní a alternativní chlazení budov.