Detail předmětu

Elektroinstalace

Akademický rok 2023/24

BTA017 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-EVB letní semestr 3. ročník

Předmět seznámí s problematikou technických zařízení elektroinstalace jako nezbytné součásti technických zařízení budov, aplikací základních principů přenosu elektrické energie a využití elektrické energie v občanských a obytných stavbách. Součástí předmětu je i identifikace ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Navrhování základních elektrorozvodů v budovách. Návrh hromosvodu. Návrh osvětlení.

Znalosti

Student bude schopný navrhnout základní elektrotechnické instalace v budovách.

Osnova

1. Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty.
2. Elektrické materiály a prvky v elektrotechnice.
3. Technické kreslení v elektrotechnice.
4. Stanovení vnějších vlivů. Krytí elektrických zařízení, ochrana před úrazem elektrickým proudem.
5. Vnitřní elektrické rozvody, silnoproudá zařízení.
6. Veřejný rozvod elektrické energie elektrické přípojky.
7. Měření elektrických veličin a tepelně-technických veličin.
8. Návrh a výpočet umělého osvětlení. Svítidla, světelné zdroje.
9. Trafostanice, elektrické stroje, přístroje, fotovoltaické zdroje.
10. Všeobecná ochrana před účinky atmosférické elektřiny. Zařízení hromosvodu, ochrana proti přepětí.
11. Vnitřní slaboproudé rozvody v obytných budovách (EPS, EZS).
12. Bezpečnost práce na elektrických zařízeních.
13. Aplikace elektrických zařízení v budovách.

Prerekvizity

Základy obecné fyziky, základy vytápění, základy vzduchotechniky, základy stavební fyziky.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty. 2. Elektrické materiály a prvky v elektrotechnice. 3. Technické kreslení v elektrotechnice. 4. Stanovení vnějších vlivů. Krytí elektrických zařízení, ochrana před úrazem elektrickým proudem. 5. Vnitřní elektrické rozvody, silnoproudá zařízení. 6. Veřejný rozvod elektrické energie elektrické přípojky. 7. Měření elektrických veličin a tepelně-technických veličin. 8. Návrh a výpočet umělého osvětlení. Svítidla, světelné zdroje. 9. Trafostanice, elektrické stroje, přístroje, fotovoltaické zdroje. 10. Všeobecná ochrana před účinky atmosférické elektřiny. Zařízení hromosvodu, ochrana proti přepětí. 11. Vnitřní slaboproudé rozvody v obytných budovách (EPS, EZS). 12. Bezpečnost práce na elektrických zařízeních. 13. Aplikace elektrických zařízení v budovách.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty 2. Elektrické materiály a prvky v elektrotechnice 3. Technické kreslení v elektrotechnice 4. Stanovení vnějších vlivů. Krytí elektrických zařízení, ochrana před úrazem elektrickým proudem 5. Vnitřní elektrické rozvody, silnoproudá zařízení 6. Veřejný rozvod elektrické energie elektrické přípojky 7. Měření elektrických veličin a tepelně-technických veličin 8. Návrh a výpočet umělého osvětlení. Svítidla, světelné zdroje 9. Trafostanice, elektrické stroje, přístroje, fotovoltaické zdroje 10. Všeobecná ochrana před účinky atmosférické elektřiny. Zařízení hromosvodu, ochrana proti přepětí. 11. Vnitřní slaboproudé rozvody v obytných budovách 12. Bezpečnost práce na elektrických zařízení, Praktický nácvik na výukových panelech 13. Závěrečná kontrola a zápočet