Detail předmětu

Technická zařízení budov (E)

Akademický rok 2023/24

BTA011 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / E letní semestr 3. ročník

Úvod do předmětu TZB, zásady navrhování zdravotně technických zařízení. Vnitřní kanalizace. Zásobování budov vodou a zdroje vody, vnitřní vodovody. Příprava a rozvod teplé vody. Zásobování požární vodou. Domovní plynovod. Elektroinstalace.
Problematika tvorby mikroklimatu budov. Typy otopných soustav.Tepelné ztráty budovy a bilance tepla. Otopná tělesa. Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání. Strojovny ústředního vytápění. Hydraulika otopných soustav.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Základní přehled zdravotně technických instalací. Základy elektrotechniky. Základy vytápění.

Znalosti

Student získá přehled o zdravotně technických instalacích, elektrotechnických zařízeních a vytápění budov.

Osnova

1. Úvod do předmětu TZB. Zásady navrhování zdravotně technických zařízení.
2. Druhy odpadních vod a navrhování vnitřní kanalizace.
3. Zásobování budov vodou a zdroje vody. Vnitřní vodovody a jejich návrh.
4. Příprava a rozvod teplé vody. Zásobování požární vodou.
5. Vlastnosti topných plynů. Domovní plynovod.
6. Vnitřní elektrické silnoproudé rozvody, umělé osvětlení.
7. Elektrické přípojky,hromosvody.
8. Problematika tvorby mikroklimatu budov, přehled otopných soustav, výběr, návrh.
9. Tepelné ztráty budovy a bilance tepla.
10. Stanovení typu a velikosti otopných ploch.
11. Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání.
12. Zařízení strojoven ústředního vytápění.
13. Dimenzování soustav ústředního vytápění.

Prerekvizity

Základní znalosti o konstrukčních systémech budov, základy hydromechaniky, základy vodárenství a stokování, základní teoretické znalosti o stejnosměrném a střídavém proudu, základy sdílení tepla.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do předmětu TZB. Zásady navrhování zdravotně technických zařízení. 2. Druhy odpadních vod a navrhování vnitřní kanalizace. 3. Zásobování budov vodou a zdroje vody. Vnitřní vodovody a jejich návrh. 4. Příprava a rozvod teplé vody. Zásobování požární vodou. 5. Vlastnosti topných plynů. Domovní plynovod. 6. Vnitřní elektrické silnoproudé rozvody, umělé osvětlení. 7. Elektrické přípojky,hromosvody. 8. Problematika tvorby mikroklimatu budov, přehled otopných soustav, výběr, návrh. 9. Tepelné ztráty budovy a bilance tepla. 10. Stanovení typu a velikosti otopných ploch. 11. Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání. 12. Zařízení strojoven ústředního vytápění. 13. Dimenzování soustav ústředního vytápění.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání. Situace. Kanalizace – půdorys typického podlaží, rozvinutý řez připojovacích a odpadních potrubí. 2. Kanalizace – půdorys suterénu, dimenzování potrubí. 3. Vodovod – půdorys typického podlaží a suterénu. 4. Vodovod – dimenzování potrubí. Domovní plynovod – půdorys typického podlaží. 5. Domovní plynovod – půdorys suterénu, axonometrie, dimenzování potrubí. 6. Půdorys elektrické světelné instalace a elektrické přípojky. 7. Půdorys elektrické zásuvkové instalace. 8. Tepelné ztráty budovy a bilance tepla. 9. Přehled otopných soustav, výběr, návrh. 10. Stanovení typu a velikosti otopných ploch. 11. Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání. 12. Zařízení strojoven ústředního vytápění. 13. Odevzdání projektu, zápočet.