Detail předmětu

Elektrotechnická zařízení budov

Akademický rok 2022/23

BT053 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

B-P-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

B-K-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

B-P-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

Navrhování základních elektrorozvodů a osvětlení v budovách. Návrh hromosvodu.
Bezpečnost práce na elektrických zařízení.

Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Nařízení vlády č. 190. Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost velektrotechnice.

 

Garant předmětu

Ing. Marian Formánek, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov

Cíl

Navrhování základních elektrorozvodů v budovách. Návrh hromosvodu. Návrh osvětlení.

Znalosti

Student bude schopný navrhnout základní elektrotechnické instalace v budovách.

Osnova

Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty
Elektrické materiály a prvky v elektrotechnice
Technické kreslení v elektrotechnice
Stanovení vnějších vlivů. Krytí elektrických zařízení, ochrana před úrazem elektrickým proudem.
Vnitřní elektrické rozvody, silnoproudá zařízení
Veřejný rozvod elektrické energie elektrické přípojky
Měření elektrických veličin a tepelně-technických veličin
Návrh a výpočet umělého osvětlení. Svítidla, světelné zdroje
Trafostanice, elektrické stroje, přístroje, fotovoltaické zdroje
Všeobecná ochrana před účinky atmosférické elektřiny. Zařízení hromosvodu, ochrana proti přepětí.
Vnitřní slaboproudé rozvody v obytných budovách
Bezpečnost práce na elektrických zařízení
Vyhláška č.50/1978 Sb. ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb - odborná způsobilost v elektrotechnice

Prerekvizity

Fyzika - základy elektro.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254919

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty Elektrické materiály a prvky v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Stanovení vnějších vlivů. Krytí elektrických zařízení, ochrana před úrazem elektrickým proudem. Vnitřní elektrické rozvody, silnoproudá zařízení Veřejný rozvod elektrické energie elektrické přípojky Měření elektrických veličin a tepelně-technických veličin Návrh a výpočet umělého osvětlení. Svítidla, světelné zdroje Trafostanice, elektrické stroje, přístroje, fotovoltaické zdroje Všeobecná ochrana před účinky atmosférické elektřiny. Zařízení hromosvodu, ochrana proti přepětí. Vnitřní slaboproudé rozvody v obytných budovách Bezpečnost práce na elektrických zařízení. 

Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Nařízení vlády č. 190. Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost velektrotechnice.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty
Elektrické materiály a prvky v elektrotechnice
Technické kreslení v elektrotechnice
Stanovení vnějších vlivů. Krytí elektrických zařízení, ochrana před úrazem elektrickým proudem
Vnitřní elektrické rozvody, silnoproudá zařízení
Veřejný rozvod elektrické energie elektrické přípojky
Měření elektrických veličin a tepelně-technických veličin
Návrh a výpočet umělého osvětlení. Svítidla, světelné zdroje
Trafostanice, elektrické stroje, přístroje, fotovoltaické zdroje
Všeobecná ochrana před účinky atmosférické elektřiny. Zařízení hromosvodu, ochrana proti přepětí.
Vnitřní slaboproudé rozvody v obytných budovách
Bezpečnost práce na elektrických zařízení
Praktický nácvik na výukových panelech