Detail předmětu

Technická zařízení budov (M)

Akademický rok 2022/23

BT004 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

B-P-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

B-K-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

B-P-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

Úvod do předmětu TZB, zásady navrhování zdravotně technických zařízení. Vnitřní kanalizace. Zdroje vody a vnitřní vodovody. Příprava teplé užitkové vody. Domovní plynovod.
Mikroklima v budovách. Typy otopných soustav. Tepelné ztráty budovy. Otopná tělesa. Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání. Kotelny.
Větrání a klimatizace budov.

Garant předmětu

Ing. Helena Wierzbická, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov

Cíl

Systémy technických zařízení budov. Tvorba vnitřního prostředí budov. Přehled systémů. Návrh, provoz, energetické a ekonomické faktory tvorby vnitřního prostředí budov systémy TZB.

Znalosti

Student získá přehled o zdravotně technických instalacích a systémech vytápění budov.

Osnova

Úvod do předmětu TZB.
Zásady navrhování zdravotně technických zařízení.
Druhy odpadních vod a navrhování vnitřní kanalizace.
Hospodaření s dešťovými vodami. Zásobování budov vodou.
Vnitřní vodovody a jejich návrh. Příprava a rozvod teplé užitkové vody.
Domovní plynovod.
Problematika tvorby mikroklimatu budov systémy vytápění a vzduchotechniky
Výpočet tepelného výkonu
Přehled otopných soustav, výběr, návrh
Tepelné ztráty budovy a bilance tepla
Stanovení typu a velikosti otopných ploch
Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání
Obnovitelené zdroje v systémech TZB

Prerekvizity

Základní znalosti o konstrukčních systémech budov, základy hydromechaniky, základy sdílení tepla.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254938

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

Úvod do předmětu TZB.
Zásady navrhování zdravotně technických zařízení.
Druhy odpadních vod a navrhování vnitřní kanalizace.
Hospodaření s dešťovými vodami. Zásobování budov vodou.
Vnitřní vodovody a jejich návrh. Příprava a rozvod teplé užitkové vody.
Domovní plynovod.
Problematika tvorby mikroklimatu budov systémy vytápění a vzduchotechniky
Výpočet tepelného výkonu
Přehled otopných soustav, výběr, návrh
Tepelné ztráty budovy a bilance tepla
Stanovení typu a velikosti otopných ploch
Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání
Obnovitelené zdroje v systémech TZB

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

Návrh hygienických místností, výkres situace
Návrh domovní kanalizace
Návrh rozvodů vody, příprava teplé vody.
Výpočet tepelného výkonu
Návrh otopných ploch a rozvodů tepla
Návrh zdroje tepla
Vnitřní plynovod