Detail předmětu

Technická zařízení budov 3

BT003 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > S povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program nBK > S povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nBA > S povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Interní mikroklima prostorů a jeho tvorba systémy vzduchotechniky. Vlhký vzduch, jeho úpravy, vybrané fyzikální jevy. Tepelně vlhkostní zátěž budov. Přirozené větrání, druhy a aplikace. Vzduchotechnické systémy pro nucené větrání, vytápění a klimatizaci. Chlazení pro klimatizaci. Rekuperace tepla ve vzduchotechnice. Hluk ve vzduchotechnice a jeho útlum. Aplikace vzduchotechnických systémů v občanských a obytných stavbách.

Garant předmětu

doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je rozšíření vědomostí o technických systémech budovy o soustavy vzduchotechniky. Studenti si osvojí základní fyzikálně technické principů tvorby vnitřního mikroklimatu budov zařízeními vzduchotechniky. Získají základní přehled o aktuálně užívaných systémech vzduchotechniky v občanských a obytných stavbách. Studenti nabydou rámcové znalosti návrhu základních systémů pro větrání a klimatizaci budov. Budou schopni identifikovat skladbu vzduchotechnického zařízení a účel jednotlivých prvků.

Prerekvizity

Tepelná technika, základy vytápění, zejména tepelně technické výpočty, princip dimenzování potrubních sítí- hydraulika, základy stavební akustiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičení povinná z 80 %.
Kvalitní vypracování všech zadaných úloh v určených termínech.
Pravidelná příprava na cvičení a aktivní účast v něm.
Pravidelná docházka na přednášky.

Cíl

Základy vzduchotechniky. Tvorba vnitřního prostředí vzduchotechnikou. Energetické, ekologické a ekonomické aspekty vzduchotechniky budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

Interní mikroklima prostorů a jeho tvorba systémy vzduchotechniky.
Tepelně vlhkostní zátěž budov.
Přirozené větrání, druhy a aplikace.
Proudění vzduchu v místnostech, distribuční prvky.
Části vzduchotechnických systémů pro úpravu a dopravu vzduchu.
Strojovny vzduchotechniky.
Vzduchové systémy klimatizace.
Vodní a chladivová klimatizace, systémy a jejich návrh.
Chlazení pro klimatizaci.
Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnických systémech.
Akustika ve vzduchotechnice, jeho útlum, návrh tlumicích elementů
Regulace VZT zařízení, aplikace vzduchotechnických systémů v průmyslu
Aplikace vzduchotechnických systémů ve stavbách pro ubytování, administrativních budovách, shromažďovacích prostorech, kuchyních.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

Ohřívač vzduchu
Úlohy z psychrometrie
Tepelné bilance
Přirozené větrání
Koncepce nuceného větrání
Strojovna vzduchotechniky
Výkresy, specifikace
Vzduchový systém klimatizace
Kombinovaný systém klimatizace
Chlazení pro vzduchotechniku
Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice
Útlum hluku ve vzduchotechnice
Závěrečná kontrola a zápočet