Detail předmětu

Rybníky a účelové nádrže

Akademický rok 2023/24

BS053 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / V letní semestr 4. ročník

Úvod do problematiky, definice, historie výstavby rybníků v ČR
Rozdělení a funkce, průzkumové práce, výběr místa malé vodní nádrže
Vodní hospodářství malých vodních nádrží, ztráty vody, fyzikální, chemické a biologické procesy
Rybniční hráze, výpusti, odběry, bezpečnostní přelivy, dna nádrží, litorální zóna, okolí nádrží
Rybochovné nádrže, vodárenské, průmyslové a závlahové nádrže
Poldry, Protierozní nádrže, dešťové nádrže, atd.
Manipulační a provozní řády, odbahňování a revitalizace nádrží, rekonstrukce nádrží, modernizace, poruchy rybničních hrází, chyby v projektech rybníků, průběh výstavby.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Přehled v problematice rybníků a malých vodních nádrží, znalost příslušných norem, schopnost navrhovat rybníky, znalost konstrukčních zásad pro navrhování.

Znalosti

Student získá přehled v problematice rybníků a malých vodních nádrží, znalost příslušných norem, schopnost navrhovat rybníky, znalost konstrukčních zásad pro navrhování.

Osnova

1. Úvod do problematiky, historie a význam rybničních staveb, ekologický a ekonomický přínos
2. Výběr místa nádrže, podklady pro návrh, předpisy a normy
3. Vodohospodářské řešení malých vodních nádrží
4. Uspořádání a technické řešení malých vodních nádrží
5. Hráze - typy, konstrukční zásady
6. Výpustná zařízení - návrh, typy, konstrukční zásady
7. Bezpečnostní přelivy - návrh, typy, konstrukční zásady
8. Odběry vody, speciální objekty
9. Úprava koryta pod nádrží, dna a okolí nádrže
10. Chyby v konstrukci hrází a objektů, vady a poruchy
11. Základy rybníkářství, chov kapra
12. Manipulační a provozní řády malých vodních nádrží
13. Rekonstrukce a odbahňování malých vodních nádrží, poruch hrází, průběh výstavby.

Prerekvizity

Znalosti z hydrauliky a znalost vodohospodářského řešení nádrží včetně transformační funkce.

Jazyk studia

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky, historie a význam rybničních staveb, ekologický a ekonomický přínos 2. Výběr místa nádrže, podklady pro návrh, předpisy a normy 3. Vodohospodářské řešení malých vodních nádrží 4. Uspořádání a technické řešení malých vodních nádrží 5. Hráze - typy, konstrukční zásady 6. Výpustná zařízení - návrh, typy, konstrukční zásady 7. Bezpečnostní přelivy - návrh, typy, konstrukční zásady 8. Odběry vody, speciální objekty 9. Úprava koryta pod nádrží, dna a okolí nádrže 10. Chyby v konstrukci hrází a objektů, vady a poruchy 11. Základy rybníkářství, chov kapra 12. Manipulační a provozní řády malých vodních nádrží 13. Rekonstrukce a odbahňování malých vodních nádrží, poruch hrází, průběh výstavby.

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do cvičení – osa hráze, batygrafické čáry 2. Podélný profil hrází (0,0 na levém břehu), volba výšky hráze (4 – 6 m) 3. Podélná profil zátopou 4. Vodohospodářské řešení nádrže – podklady pro bilanci vody v profilu (qa, Qa výpar..) 5. Vzorový příčný řez hrází 6. Příčné profily hrází 7. Výpočet spodní výpusti 8. Výpočet bezpečnostního přelivu (kašnový) 9. Podélný profil osou přelivu 10. Situace – hráz 11. Výpočet zanášení nádrže 12. Technická zpráva 13. Kontrola, zápočet