Detail předmětu

Nádrže a vodohospodářské soustavy

BS003 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > V povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program nBK > V povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nBA > V povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Řízení odtoku vody z povodí a prostředky použitelné pro tuto činnost, základní funkce nádrže a základní rovnice nádrže, rozdělení nádrží, funkční prostory, vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže, vodohospodářské řešení ochranné funkce nádrže, vodohospodářský plán, dispečerské řízení nádrží, vodohospodářské soustavy (VS), sestavení matematického modelu toku vody schematizovanou VS, řešení zásobní funkce VS, užití simulačního modelu a metod optimálního programování pro řešení úloh optímálního řízení a rozvoje VS, ochranná funkce VS.

Garant předmětu

Ing. Tomáš Kozel, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti z nádrří a vodohospodářských soustav v oblastech stanovení funkčních objemů nádrže, vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže, vodohospodářského řešení ochranné funkce nádrže, manipulačních řádů nádrže. Seznamí se s základními znaky vodohospodářských soustav, řešením úlohy optimálního řízení subsystému zásobení vodou a řešením úlohy optimálního rozvoje systému zásobení vodou.

Prerekvizity

Základní znalosti z matematiky, fyziky, operační a systémové analýzy a hydrologie

Korekvizity

Metody optimálního programování, vodohospodářská legislativa, chemie vody.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Studenti absolvují 13 základních přednášek z nádrží a vodohospodářských soustav.
Ve cvičeních studenti zpracují podle zadání několik základních úloh s využitím počítačů a dostupného software.
Na závěr kursu vypracují test z celého rozsahu přednášené látky a absolvují ústní zkoušku.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu musí student splnit následují podmínky:
¦ - prezence ve cvičeních,
¦ - prezentace vybraných témat z nádrží a vodohospodářských soustav,
¦ - odevzdání prezentací,
¦ - napsání testů,
¦ - ústní zkouška.

Cíl

Základní znalosti týkající se řízení odtoku vody z povodí pomocí izolovaných nádrží a vodohospodářských soustav, schopnost určit základní funkční objemy vody v nádržích, získání informací k sestavení matematických modelů toku vody systémem zásobení vodou a ochranným systémem, umět vybrat adekvátní nástroje vhodné pro řešení základních typů úloh.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.Řízení odtoku vody z povodí, základní pojmy
2.Podklady pro vodohospodářské řešení nádrží a a vodohospodářských soustav (VS)
3.Nádrže, rozdělení, základní rovnice nádrže, funkční prostory
4.- 6.Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže (hrubá vodohospodářská bilance, základní typy úloh - početní a grafické řešení, ztráty)
7.- 8.Vodohospodářské řešení ochranné funkce nádrže (retenční prostor ovladatelný a neovladatelný a jejich kombinace, simulace chování nádrže)
9.Provoz nádrží, manipulační řád a dispečerský graf
10.Nádrže v přírodním prostředí. VS -definice, základní znaky
11.VS, obecný postup při řešení základních typů úloh, schematizace
12.Úloha optimálního řízení systému zásobení vodou
13.Úloha optimálního rozvoje systému zásobení vodou, oochranná funkce VS.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Určení charakteristik nádrže
2. Stanovení zásobního objemu nádrže - graficky
3. Stanovení zásobního objemu nádrže - graficky
4. Stanovení zásobního objemu nádrže - početně
5. Vložení ztrát vody z nádrže do řešení
6. Stanovení retenčního objemu nádrže a určení parametrů funkčních objektů
7. Stanovení retenčního objemu nádrže a určení parametrů funkčních objektů
8. Vodohospodářský plán nádrže
9. Konstrukce dispečerského grafu
10. Vodohospodářské řešení zásobní funkce kaskády dvou nádrží
11. Formulace úlohy optimálního řízení subsystému zásobení vodou
12. Formulace úlohy optimálního řízení subsystému zásobení vodou
13. Kontrola protokolů a udělení zápočtu