Detail předmětu

Projektová příprava vodohospodářských staveb

Akademický rok 2022/23

BR54 předmět zařazen v 1 studijním plánu

stud.semestr.null 1. ročník

Projektová příprava staveb se zvláštním zřetelem na vodohospodářské stavby (zadání stavby a projekt stavby).
Samostatné vypracováním formálních dokumentů (žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení) a specifických dokumentů (manipulační a provozní řád, povodňový plán).
Proces projednávání projektové dokumentace (gaming simulation)
Česká komora architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Smluvní vztahy a oceňování projektových a inženýrských prací (Obchodní a občanský zákoník, Honorářový řád), Stavební zákon 50/1976 Sb. ve znění zákona 83/1998 Sb. a prováděcí předpisy k němu, soubor zákonů o životním prostředí, dodavatelské systémy ve výstavbě v ČR, zákon 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, stavební deník,
projednávání projektové dokumentace, podnikání autorizovaných osob,
soustava norem ve Vodním hospodářsví.

Garant předmětu

Ing. Tomáš Julínek, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s doplňkovými činnostmi doprovázejícími projektovou činnost ve výstavbě. Jde o související normy, legislativu, ekonomické a správní činnosti při projektování a v investiční výstavbě vůbec. Probrány jsou některé speciální druhy vodohospodářské dokumentace.

Znalosti

Znalosti v následujících oblastech:
- Projektová příprava staveb se zvláštním zřetelem na vodohospodářské stavby,
- samostatné vypracováním formálních dokumentů,
- proces projednávání projektové dokumentace.

Osnova

1. Smluvní vztahy - uzavírání smluv (účastníci, podklady, termíny, kontrola, penalizace)
2. Oceňování projektových a inženýrských prací
3. Praktické aplikace Stavebního zákona
4. - 5. Dodavatelské systémy ve výstavbě, jejich realizace v ČR
6. Autorizační zkoušky dle zákona 360/1992 Sb., práva a povinnosti autorizovaných osob
7. Stavební deník - obsah zápisů, forma vedení
8. Projednávání staveb s ohledem na zákon 244/1992 Sb. i zákony a předpisy související
9. Vypracování projektové dokumentace - stupeň, rozsah, obsah
10.Projednávání projektové dokumentace
11.Podnikání autorizovaných osob
12.Uplatňování a používání norem Vodního hospodářství
13.Kompletace in dividuálně zadané práce, test, zápočet.

Prerekvizity

Vodní hospodářství a vodní stavby. Ekonomie a Ekonomika podniku.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255114

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Smluvní vztahy - uzavírání smluv (účastníci, podklady, termíny, kontrola, penalizace)
2. Oceňování projektových a inženýrských prací
3. Praktické aplikace Stavebního zákona
4. - 5. Dodavatelské systémy ve výstavbě, jejich realizace v ČR
6. Autorizační zkoušky dle zákona 360/1992 Sb., práva a povinnosti autorizovaných osob
7. Stavební deník - obsah zápisů, forma vedení
8. Projednávání staveb s ohledem na zákon 244/1992 Sb. i zákony a předpisy související
9. Vypracování projektové dokumentace - stupeň, rozsah, obsah
10.Projednávání projektové dokumentace
11.Podnikání autorizovaných osob
12.Uplatňování a používání norem Vodního hospodářství
13.Kompletace in dividuálně zadané práce, test, zápočet.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. ZÁSADY PROJEKTOVÁNÍ - inženýring projektu
2. STAVEBNÍ ZÁKON - prováděcí předpisy, administrace schvalovacího procesu
3. OCEŇOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ - kategorizace staveb, honorářový řád, stanovení ceny, fakturace
4. SMLUVNÍ VZTAHY - zpracování smlouvy o dílo, mandátní smlouvy a smlouvy pracovní
5. VODNÍ ZÁKON - ustanovení související s případovým projektem
6. ZÁKONY O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ - ustanovení související s případovým projektem
7. DODAVATELSKÉ SYSTÉMY VE VÝSTAVBĚ - dodavatelské schema pro případový projekt
8. SPRÁVA POVODÍ - PRAKTICKÉ POZNATKY PREZENTOVANÉ PRACOVNÍKEM PODNIKU POVODÍ
9. STAVEBNÍ DENÍK A PROJEDNÁVÁNÍ DOKUMENTACE, SOUSTAVA NOREM VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - vzorový deník, související normy
10. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁDY, POVODŇOVÉ PLÁNY, DISPEČINK - vypracování manipulačního řádu
11. ZÁKON O AUTORIZACI - žádost o autorizaci a související podklady
12. SPECIÁLNÍ PROJEKTY A STUDIE