Detail předmětu

Projekt vodní stavby

Akademický rok 2023/24

BR008 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / V zimní semestr 4. ročník

Návrh hydrotechnické stavby dle zvoleného zaměření ve formě projektové dokumentace.
Obsahová náplň zahrnuje:
- koncepční návrh hydrotechnické stavby,
- návrhové výpočty (statické, hydrotechnické, hydroenergetické),
- návrh stavebně technického řešení hydrotechnické stavby,
- zpracování výkresové dokumentace stavby,
- zpracování textových příloh projektu (průvodní a techncká zpráva),
- příprava prezentace navrženého řešení,
- rozšíření praktických znalostí s používáním odpovídajícího programového vybavení.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Schopnost analyzovat zadaný problém, přehled o nutných podkladech a zásadách zpracování projektu, schopnost využívat moderní výpočetní techniku v rámci řešení projektu, orientace v technických normách souvisejících s problematikou projektování.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu získáním zkušeností o zásadách zpracování zadaného problému a zpracováním semestrálního projektu.

Prerekvizity

Základní znalosti z oboru vodní hospodářství a vodní stavby, které zahrnují hydrauliku, statiku, říční hydrauliku a úpravy vodních toků, jezy, přehrady, využití vodní energie, technické kreslení v systému Autocad.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Projekt

13 týdnů, 4 hod./týden, povinné

Osnova

1. Seznámení se stávajícím stavem zájmového území a koncepcepční návrh díla. 2.- 4. Realizace vávrhových výpočtů a zpracování jejich dokumentace. 5.- 8. Konstrukční návrh stavebních objektů a provozních souborů. 9.-10. Zpracování výkresové dokumentace stavebních objektů a provozních souborů. 11.-12. Zpracování průvodní a technické zprávy 13. Prezentace projektu