Detail předmětu

Inženýrské sítě (S)

Akademický rok 2023/24

BP055 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

B-K-C-SI (N) / S letní semestr 4. ročník

B-P-C-SI (N) / S letní semestr 4. ročník

Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie. Studenti budou seznámeni s normami a předpisy z dané problematiky, s prostorovou koordinací sítí a s navrhováním sdružených tras městských vedení technického vybavení. Dále bude probíráno navrhování trubních sítí (vodovody, stokové sítě, teplovody, parovody a plynovody) a kabelových vedení (elektroenergetická soustava, telekomunikační a datové sítě). Ze stavebního hlediska bude student seznámen s trubními materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace jednotlivých sítí, zejména v jejich podzemním uložení.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Student by měl získat přehled o významu inženýrských sítí v současné společnosti, informace o systémech jednotlivých sítí a jejich prvcích,o vzájemné provázanosti sítí,poněkud hlubší informace o funkci, navrhování a provozu trubních sítích ( teplovodech a plynovodech), které jsou blízké vodohospodářským sítím. Ze stavebního hlediska by se měl seznámit s materiály a základními stavebními postupy jednotlivých sítí, zejména v jejich podzemním uložení. Po absolvování by měl být schopný po kratším doplnění znalostí se uplatnit v oboru rozvodu plynu a tepla.

Znalosti

Student zvládne základy návrhování a projektování inženýrských sítí a hlubší informace o funkci, navrhování a provozu plynovodních a teplovodních trubních sítích.

Osnova

1. Úvod do problematiky sítí technického vybavení, historie vývoje
2. Prostorová koordinace inženýrských sítí
3. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení
4. Vodovodní sítě
5. Kanalizační sítě
6. Zákonitosti proudění plynů, základy teorie trubních sítí
7. Tepelné sítě
8. Zásobení plynem
9. Plynovodní sítě
10. Energetické a sdělovací sítě
11. Výstavba a sanace trubních sítí

Prerekvizity

fyzika, základy hydrauliky a termodynamiky

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky sítí technického vybavení, historie vývoje 2. Prostorová koordinace inženýrských sítí 3. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 4. Vodovodní sítě 5. Kanalizační sítě 6. Zákonitosti proudění plynů, základy teorie trubních sítí 7. Tepelné sítě 8. Zásobení plynem 9. Plynovodní sítě 10. Energetické a sdělovací sítě 11. Výstavba a sanace trubních sítí

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Koordinace sítí technického vybavení I., zadání seminární práce. 2. Koordinace sítí technického vybavení II. 3. Návrh průřezu kolektoru. 4. Výškové schéma vodovodu/vodovodní přípojka. 5. Návrh kanalizační přípojky I. 6. Návrh kanalizační přípojky II. 7. Návrh kanalizační přípojky III. 8. Optimalizace délky vodovodu/plynovodu. 9. Seminární práce - prezentace. 10. Seminární práce - prezentace. 11. Zápočet.