Detail předmětu

Projekt vodárenství

Akademický rok 2023/24

BP006 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / V zimní semestr 4. ročník

V rámci předmětu si studenti rozšiřují teoretické znalosti a procvičují praktické projekční dovednosti, které jsou získávány především v předmětu Vodárenství. Studenti řeší komplexní projekt zásobování pitnou vodou ve vybrané obci menší velikosti, avšak na reálném území a každý s individuálním zadáním.
Studenti se postupně zabývají řešením jímání vody, úpravou vody, akumulací, čerpáním a dopravou vody. Zpracované řešení odevzdávají formou projektové dokumentace. V rámci předmětů je využívána maximálně výpočetní technika a aktuální software.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Základní koncepční řešení a návrh zásobování vodou a odvodnění integrovaných urbanizovaných celků.

Znalosti

Cílem předmětu je odevzdání projektové dokumentace pro části: jímání vody a technologie úpravy vody, návrh vodovodní sítě, návrh stokové sítě, návrh čistírny odpadních vod.

Prerekvizity

Vodárenství, Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody, Hydraulika, Technické kreslení

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Projekt

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání, topologie, umístění objektů 2. Výpočet potřeby vody 3. Schematizace odběrů, hydraulická analýza sítě 4. Hydraulická analýza sítě - dokončení 5. Návrh jímacího objektu 6. Návrh technologie úpravy vody 7. Provozní budova úpravny vody, technologické schémata 8. Návrh vodojemu 9. Situace 10. Podélné profily 11. Technická zpráva, kompletace projektu 12. Exkurze/seminář 13. Hodnocení projektů a zápočet