Detail předmětu

Jakost vody v povodí

Akademický rok 2023/24

BP004 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / V letní semestr 4. ročník

Předmět navazuje na čištění odpadních vod. Cílem je seznámení se základními charakteristikami vody, základy hydrobiologie, druhy znečišťovatelů a jejich efekty, metodami vyhodnocení kvality vody. Předmět se zabývá podzemními vodami, povrchovými vodami a kvalitou vody ve vodních nádržích. Důležitou součástí předmětu jsou také havárie na vodách a jejich sanace, řízení kvality vody a zákonná opatření pro ochranu vod v ČR. Poslední kapitola je věnována simulačním modelům pro modelování kvality vody v recipientu (QUAL2E).

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Charakteristika vod, znečištění srážkových, povrchových a podzemních vod. Matematické modelování kvality vody.

Znalosti

Student zvládně problematiku znečištění srážkových, povrchových a podzemních vod a matematické modelování kvality vody.

Osnova

1. Úvod, historie.
2. Hydrobiologie.
3. Látky ohrožující jakost a nezávadnost vod, závadné látky.
4. Odpadní vody městské, splaškové, srážkové, průmyslové.
5. Srážkové vody, znečištění, kyselé srážky.
6. Podzemní vody, znečištění, migrace a samočištění.
7. Ochrana podzemních vod.
8. Povrchové vody, samočištění.
9. Kyslíkový režim v toku, jakost vod a jejich klasifikace.
10. Matematické modelování jakosti vody v tocích a v nádržích.
11. Havarijní stavy v čistotě vod. Legislativa. ochrana vod v ČR.

Prerekvizity

matematika, fyzika, hydraulika, chemie vody, stokování a čištění odpadních vod

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, historie. 2. Hydrobiologie. 3. Látky ohrožující jakost a nezávadnost vod, závadné látky. 4. Odpadní vody městské, splaškové, srážkové, průmyslové. 5. Srážkové vody, znečištění, kyselé srážky. 6. Podzemní vody, znečištění, migrace a samočištění. 7. Ochrana podzemních vod. 8. Povrchové vody, samočištění. 9. Kyslíkový režim v toku, jakost vod a jejich klasifikace. 10. Matematické modelování jakosti vody v tocích a v nádržích. 11. Havarijní stavy v čistotě vod. Legislativa. ochrana vod v ČR.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod, zadání seminární práce. 2. Příklad 1 – Výpočet spotřeby kyslíku znečištěné vody. 3. Příklad 2 a 3 – Výpočet rovnovážné koncentrace kyslíku ve vodě. Stanovení zbytkového znečištění vody. 4. Příklad 4 – Výpočet průběhu biochemické spotřeby kyslíku. 5. Příklad 5 – Průběh koncentrace kyslíku v recipientu pod čistírnou odpadních vod. 6. Příklad 6 – Vliv umělého provzdušnění na průběh koncentrace kyslíku v recipientu. Kontrola postupu řešení seminární práce. 7. Příklad 7 – Výpočet celkové spotřeby kyslíku metodou Reeda a Theriaulta. 8. Příklad 8 – Výpočet celkové spotřeby kyslíku metodou rovnic druhého řádu. Kontrola postupu řešení seminární práce. 9. Příklad 9 – Stanovení kritických hodnot v recipientu. 10. Odevzdání a prezentace seminárních prací. 11. Zápočet.