Detail předmětu

Vodárenství

Akademický rok 2023/24

BP003 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

B-P-C-MI (N) / MI letní semestr 3. ročník

B-P-C-SI (N) / V letní semestr 3. ročník

Jímání vody, základní technologické procesy úpravy vod, způsoby dezinfekce, bilanční vykazování spotřeby, výpočet potřeby vody, koncepční řešení vodárenských systémů, tlaková pásma, vodojemy a čerpací stanice, návrh a posouzení vodovodní sítě, trubní materiály, tvarovky a armatury, projektová a provozní dokumentace vodovodů, organizace a struktura řízení oboru v ČR.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání základních znalostí z oblasti jímání, úpravy a distribuce pitné vody.

Znalosti

Student zvládne základní znalostí z oblasti jímání, úpravy a distribuce pitné vody

Osnova

1. Koncepční řešení vodárenských systémů, tlakové poměry, spotřeba a potřeba vody
2. Požadavky na pitnou vodu, zdroje pitné vody, jímání vody, předúprava vody
3. Úprava vody, koagulace, homogenizační zařízení, vločkovací nádrže
4. Usazování, čiření vločkovým mrakem
5. Filtrace
6. Oxidace a další způsoby úpravy vody
7. Hygienické zabezpečení vody, chemické a kalové hospodářství úpraven vody
8. Vodojemy, čerpací stanice
9. Hydraulická analýza vodovodní sítě, softwarové vybavení
10. Vodovodní síť, přípojky, dimenzování
11. Trubní materiály, tvarovky a armatury
12. Bloky na potrubí, tlakové zkoušky vodovodů, projektová dokumentace
13. Majetková a provozní evidence, organizační struktura oboru VaK v ČR, typy společností, cena vody

Prerekvizity

Hydraulika, Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Koncepční řešení vodárenských systémů, tlakové poměry, spotřeba a potřeba vody 2. Požadavky na pitnou vodu, zdroje pitné vody, jímání vody, předúprava vody 3. Úprava vody, koagulace, homogenizační zařízení, vločkovací nádrže 4. Usazování, čiření vločkovým mrakem 5. Filtrace 6. Oxidace a další způsoby úpravy vody 7. Hygienické zabezpečení vody, chemické a kalové hospodářství úpraven vody 8. Vodojemy, čerpací stanice 9. Hydraulická analýza vodovodní sítě, softwarové vybavení 10. Vodovodní síť, přípojky, dimenzování 11. Trubní materiály, tvarovky a armatury 12. Bloky na potrubí, tlakové zkoušky vodovodů, projektová dokumentace 13. Majetková a provozní evidence, organizační struktura oboru VaK v ČR, typy společností, cena vody

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Výpočet tlakových ztrát v potrubí 2. Výpočet potřeby vody 3. Index upravitelnosti surové vody 4. Návrh jímacího objektu 5. Návrh vločkovací nádrže 6. Návrh usazovací nádrže 7. Technologické schéma ÚV 8. Výškové uspořádání ÚV, chemické hospodářství 9. Návrh výškového umístění vodojemu 10. Pracovní bod čerpací stanice 11. Návrh přípojky a vodoměrné šachty 12. Kladečské schema vybraného uzlu 13. Zápočet