Detail předmětu

Výuka v terénu (V)

Akademický rok 2023/24

BP001 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / V letní semestr 3. ročník

Předmět se orientuje na praktické návyky pro předprojektovou přípravu a průzkum. Kombinuje geodetická měření s rekognoskací a následným průzkumem sítí, vodovodních nebo kanalizačních, a se sběrem dat sloužících jako východisko pro stanovení návrhových parametrů sítí, zaměření a vytyčení hlavních prvků společných zařízení v povodí s ohledem na protierozní ochranu povodí a pozemkové úpravy. Snahou je lokálně cílit průzkumy tak, aby plnily i reálné požadavky obcí, případně sloužily jako podklad k dalším vědecko technickým pracím ústavu. Výstupem z výuky je kolektivně vypracovaný elaborát.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získávání poznatků z oblasti předprojektové přípravy z oboru vodního hospodářství a vodních staveb.

Znalosti

Student zvládne praktické návyky pro předprojektovou přípravu a průzkum v oblasti vodního hospodářství a vodních staveb. Student odevzdá a zpracuje naměřená data z týdenního měření.

Prerekvizity

státní mapové podklady, geodézie, inženýrské sítě

Jazyk studia

čeština

Kredity

1 kredit

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Výuka v terénu

1 týden, 120 hod./týden, povinné

Osnova

Výuka v terénu probíhá poslední týden letního semestru na vybraných lokalitách, které jsou vybrány podle zaměření jednotlivých vodařských ústavů. Výuka v terénu probíhá na jednotlivých ústavech oboru individuálně a je rozložena do celého pracovního týdne.