Detail předmětu

Kovové a dřevěné konstrukce

Akademický rok 2023/24

BOA014 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / E zimní semestr 4. ročník

Historie kovových a dřevěných konstrukcí ve stavebnictví.
Základní typy konstrukcí z oceli a dřeva.
Výhody a nevýhody kovových a dřevěných konstrukcí z technicko-ekonomického hlediska v návaznosti na fyzickou a morální životnost konstrukcí a návratnost materiálu.
Vlastnosti oceli a dřeva.
Konstrukční řešení nosného systému.
Ekonomika kovových a dřevěných konstrukcí.
Konstrukce průmyslových hal.
Vícepodlažní budovy s ocelovou kostrou.
Speciální kovové konstrukce.
Dřevěné konstrukce.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, získá podrobnější znalosti o problematice z oblasti navrhování kovových a dřevěných konstrukcí.

Osnova

1. Úvod do problematiky navrhování a realizace nosných konstrukcí. Materiál a sortiment konstrukčních prvků ocelových konstrukcí.
2. Jednolodní ocelové haly (dispoziční uspořádání halových objektů, střešní plášť, vaznice, střešní vazníky, jeřábová dráha, sloupy, patka a kotvení, prostorová tuhost).
3. Vícepodlažní budovy s ocelovou kostrou (kriteria návrhu, zatížení, části ocelové kostry a jejich spojení, prostorová tuhost).
4. Prostorové prutové konstrukce.
5. Kovové mosty a lávky (části konstrukce, ložiska a uzávěry, montáž mostů a lávek).
6. Speciální kovové konstrukce (nádrže, zásobníky, sila, potrubí velkých průměrů, věže a stožáry, konstrukce technologických zařízení).
7. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích (mechanické vlastnosti dřeva, základní návrhové charakteristiky, podmínky působení konstrukce).
8. Mezní stavy dřevěných konstrukcí, zásady navrhování dřevěných konstrukcí.
9. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí.
10. Spoje používané v oboru dřevěných konstrukcí.
11. Plnostěnné a příhradové dřevěné nosníky, rámy a oblouky
12. Prostorové dřevěné konstrukce.
13. Výroba, montáž, ochrana a údržba dřevěných konstrukcí.

Prerekvizity

Matematika, stavební mechanika, pružnost a plasticita, průřezové charakteristiky, zásady navrhování konstrukcí, zatížení stavebních konstrukcí, materiály pro konstrukce.

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky navrhování a realizace nosných konstrukcí. Materiál a sortiment konstrukčních prvků ocelových konstrukcí. 2. Jednolodní ocelové haly (dispoziční uspořádání halových objektů, střešní plášť, vaznice, střešní vazníky, jeřábová dráha, sloupy, patka a kotvení, prostorová tuhost). 3. Vícepodlažní budovy s ocelovou kostrou (kriteria návrhu, zatížení, části ocelové kostry a jejich spojení, prostorová tuhost). 4. Prostorové prutové konstrukce. 5. Kovové mosty a lávky (části konstrukce, ložiska a uzávěry, montáž mostů a lávek). 6. Speciální kovové konstrukce (nádrže, zásobníky, sila, potrubí velkých průměrů, věže a stožáry, konstrukce technologických zařízení). 7. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích (mechanické vlastnosti dřeva, základní návrhové charakteristiky, podmínky působení konstrukce). 8. Mezní stavy dřevěných konstrukcí, zásady navrhování dřevěných konstrukcí. 9. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí. 10. Spoje používané v oboru dřevěných konstrukcí. 11. Plnostěnné a příhradové dřevěné nosníky, rámy a oblouky 12. Prostorové dřevěné konstrukce. 13. Výroba, montáž, ochrana a údržba dřevěných konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Vlastnosti materiálů. 2. Návrh tažených prutů. 3. Návrh tlačených prutů. Stabilita prutů. 4. Návrh ohýbaných nosníků. 5. Stabilita ohýbaných nosníků. 6. Spoje ocelových prutů. 7. Spoje dřevěných prutů.