Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-KDK)

Akademický rok 2023/24

BO060 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / K letní semestr 4. ročník

Předmět je zaměřen na získání rozšířených znalostí v rámci problematiky navrhování a posuzování nosných ocelových, dřevěných nebo spřažených ocelobetonových konstrukcí a mostů (např. způsoby řešení složitějších případů zatížení, spojů a detailů). Rovněž je zaměřen na širší zvládnutí zásad provádění, realizace a zakreslování ocelových, dřevěných a ocelobetonových konstrukcí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Znalosti

Student nastuduje a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu prohloubení znalostí v oblasti navrhování a realizace kovových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí a mostů, zejména s ohledem na problematiku v souvislosti s konkrétním zaměřením bakalářské práce.

Prerekvizity

- Znalosti stavební mechaniky, pružnosti a plasticity (určení vnitřních sil, průřezové charakteristiky).
- Znalosti a principy navrhování nosných konstrukcí podle mezních stavů.
- Schopnosti sestavování výpočtových modelů jednoduchých halových objektů.
- Schopnosti stanovení a aplikace základních typů zatížení na konstrukce dle EC (vlastní tíha, sníh, vítr).
- Znalosti navrhování ocelových, dřevěných či ocelobetonových spřažených konstrukcí, včetně spojů a kotvení, dle EC.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Projekt

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.-2. Normové podklady k zatížení, posouzení, provádění a zakreslování ocelových, dřevěných a spřažených ocelobetonových konstrukcí a mostů. 3.-4. Řešení statických schémat a výpočtových modelů, stanovení a aplikace zatížení, vnitřní síly. 5.-6. Posouzení řešené konstrukce na základě aktuálně platných norem EC. 7.-9. Výběr a řešení vybraných směrných detailů a spojů řešené konstrukce. Montážní postup. 10.-11. Výkresy dispozice a vybraných detailů konstrukce, včetně výpisu prvků. Technická zpráva.