Detail předmětu

Kovové konstrukce 2

BO008 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program nBK > K povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nBA > K povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Soudobé trendy rozvoje kovových konstrukcí. Zásady navrhování a konstrukčního řešení vícepodlažních budov. Prostorová tuhost, ztužidla a výztužné systémy. Nosné konstrukce stropů a plošin. Sloupy patrových budov, patky a kotvení sloupů. Zastřešení velkých rozpětí. Prostorové prutové konstrukční systémy. Navrhování a konstrukční řešení příhradových desek a roštových soustav. Výroba a montáž ocelových konstrukcí. Problematika zesilování, rekonstrukcí a přestavby objektů s ocelovou nosnou konstrukcí. Navrhování kovových konstrukcí na základě výsledků zkoušek. Realizace a vyhodnocování experimentů. Katastrofické události a jejich odraz na koncepci navrhování stavebních konstrukcí.

Garant předmětu

prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Výsledky učení předmětu

Student se naučí a zvládne základní principy a metody navrhování nosných systémů kovových konstrukcí ve smyslu standardizovaných evropských dokumentů.
Dílčí problémy výuky předmětu zahrnují otázky navrhování a konstrukčního řešení vícepodlažních budov, zastřešení velkých rozpětí a prostorové prutové konstrukční systémy. Dále výuka zahrnuje problematiku navrhování kovových konstrukcí na základě příkladů realizovaných zkoušek. Výuka je zaměřena též na katastrofické události a jejich odraz na koncepci navrhování stavebních konstrukcí.
Všeobecně je obsah předmětu zaměřen na problematiku spolehlivosti a efektivity nosných konstrukcí.

Prerekvizity

Prvky kovových konstrukcí, kovové konstrukce

Korekvizity

Numerické metody, počítačová podpora navrhování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování zápočtu ze cvičení: docházka do výuky, vypracování individuálního zadání projektu vícepodlažního objektu s ocelovou nosnou konstrukcí. Pro absolvování zkoušky: zápočet z předmětu, úspěšné prokázání znalostí při zkoušce.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Soudobé trendy rozvoje kovových konstrukcí (rozvoj konstruktivních forem, materiály a jejich kombinace, technologie).
2. Vývoj a perspektivy používání vícepodlažních budov.
3. Konstrukční systémy vícepodlažních budov s nosnou ocelovou a ocelobetonovou konstrukcí.
4. Prostorová tuhost, ztužidla a výztužné systémy.
5. Nosné konstrukce stropů a plošin. Použití prolamovaných nosníků a jejich návrh.
6. Ocelobetonové spřažené stropní konstrukce.
7. Sloupy patrových budov, patky a kotvení sloupů.
8. Zastřešení velkých rozpětí. Prostorové prutové konstrukční systémy.
9. Navrhování a konstrukční řešení příhradových desek a roštových soustav.
10. Výroba a montáž ocelových konstrukcí. Příklady realizací.
11. Problematika zesilování, rekonstrukcí a přestavby objektů s ocelovou nosnou konstrukcí.
12. Navrhování kovových konstrukcí na základě výsledků zkoušek. Realizace a vyhodnocování experimentů.
13. Katastrofické události a jejich odraz na koncepci navrhování stavebních konstrukcí.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Individuální zadání projektu objektu vícepodlažní budovy s nosnou ocelovou konstrukcí.
2. Dispoziční řešení a zatížení.
3. Střešní konstrukce.
4. Nosná konstrukce stropů.
5. Sloupy patrové budovy.
6. Patky a kotvení sloupů.
7. Prostorová tuhost nosného systému, ztužidla.
8. – 13. Řešení detailů a výkresové dokumentace.