Detail předmětu

Mechanizace a provádění železničních staveb

BN052 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Bc. kombin. program nBK > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Bc. prez. program nBA > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Stavba dopravní cesty, základy technologie traťových prací,požadavky na konstrukci a parametry traťové mechanizace, drobná mechanizace pro práci s kolejnicemi, pražci, upevňovadly a pro opravy geometrických parametrů koleje, ostatní drobná mechanizace. Rozpad konstrukčního a geometrického uspořádání koleje, příčiny a způsob odstraňování. Speciální vozidla pro dopravu osob a materiálu, mechanizace pro odstraňování sněhu a vegetace. Stroje pro práci na železničním svršku (strojní čističky kolejového lože, automatické strojní podbíječky, stroje pro výměnu pražců, pluhy na úpravu kolejového lože). Zhutňovače kolejového lože a dynamické stabilizátory. Mechanizace pro svařování, broušení a reprofilaci kolejnic. Mechanizace pro práci na železničním spodku. Měřící a diagnostické prostředky. Komplexní technologie prací. Organizace opravných prací a výluk.

Garant předmětu

Ing. Richard Svoboda, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Výsledky učení předmětu

Student se seznámí s pracemi, které jsou prováděny na železničních tratích. Student získá znalosti o jednotlivých mechanizmech používaných k těmto pracem. Student zvládne sestavit technologický postup různých prací. Student se seznámí i s údržbou železničních tratí. Kromě běžné koleje se student seznámí také s postupy oprav výhybek a výhybkových konstrukcí.

Prerekvizity

Základní pojmy, dělení železničních staveb, konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - terminologie, základní pojmy, projektování železničních tratí, členění a stavba železničního spodku

Korekvizity

Betonové mosty, ocelové mosty, tunely

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je vedena formou přednášek, cvičení a individuální konzultace. Součástí studijních činností studenta je zadávaná samostatná práce, práce zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů a práce studentů s LMS Moodle. Výuka je doplněna exkurzemi na stavby nebo k výrobcům.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Podmínkou pro udělení zápočtu je účast, odevzdání návrhu technologického postupu rekonstrukce konkrétního úseku tratě.
Zkouška je praktickým ověřením znalostí používaných strojů a technologických postupů.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou stavby dopravní cesty, základů technologií traťových prací, mechanizace, měřících a diagnostických prostředků prostorové úpravy a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Stavba dopravní cesty, základy technologie traťových prací.
2. Drobná mechanizace pro práci s kolejnicemi, pražci, upevňovadly, opravy geometrických parametrů koleje, ostatní drobná mechanizace
3. Rozpad konstrukčního a geometrického uspořádání koleje, příčiny a způsob odstraňování.
4. Speciální vozidla pro dopravu osob a materiálu. Mechanizace pro odstraňování sněhu a vegetace.
5. Stroje pro práci na železničním svršku, strojní čističky kolejového lože.
6. Automatické strojní podbíječky,stroje pro výměnu pražců, pluhy na úpravu kolejového lože.
7. Zhutňovače kolejového lože a dynamické stabilizátory.
8. Mechanizace pro svařování, broušení a reprofilaci kolejnic.
9. Organizace opravných prací a výluk.
10. Mechanizace pro práci na železničním spodku.
11. Měřící a diagnostické prostředky. Komplexní technologie prací.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Stavba dopravní cesty, základy technologie traťových prací.
2. Drobná mechanizace pro práci s kolejnicemi, pražci, upevňovadly, opravy geometrických parametrů koleje, ostatní drobná mechanizace
3. Rozpad konstrukčního a geometrického uspořádání koleje, příčiny a způsob odstraňování.
4. Speciální vozidla pro dopravu osob a materiálu. Mechanizace pro odstraňování sněhu a vegetace.
5. Stroje pro práci na železničním svršku, strojní čističky kolejového lože.
6. Automatické strojní podbíječky,stroje pro výměnu pražců, pluhy na úpravu kolejového lože.
7. Zhutňovače kolejového lože a dynamické stabilizátory.
8. Mechanizace pro svařování, broušení a reprofilaci kolejnic.
9. Organizace opravných prací a výluk.
10. Mechanizace pro práci na železničním spodku.
11. Měřící a diagnostické prostředky. Komplexní technologie prací.