Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-ZEL)

BN051 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program nBK > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 2 kredity

Bc. prez. program nBA > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 2 kredity

Příprava zpracování bakalářské práce. Semináře k aktuálním problémům železničních staveb a technologie provádění. Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou bakalářské práce.

Garant předmětu

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Výsledky učení předmětu

Student získá přípravu pro zpracování bakalářské práce, nastuduje poslední poznatky o technickém rozvoji železničních staveb a konstrukcí.

Prerekvizity

Geometrické parametry koleje, projektování železničních tratí a členění a stavba železničního spodku, konstrukce železničního svršku

Korekvizity

Stavba dopravní cesty, základy technologií traťových prací, mechanizace, měřících a diagnostických prostředků prostorové úpravy. Základy navrhování konstrukce ocelových a betonových mostů, podzemní stavby.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je vedena seminářů a individuální konzultace. Součástí studijních činností studenta je zadávaná samostatná práce, práce zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů. Výuka je doplněna exkurzemi na stavby nebo k výrobcům.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zápočtem, jehož získání je podmíněno účastí na prezentacích studentských projektů a prezentace rozpracovanosti vlastní bakalářské práce.

Cíl

Cílem předmětu je příprava zpracování bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.-3. Příprava zpracování bakalářské práce.
3.-8. Semináře k aktuálním problémům železničních staveb a technologie provádění.
9.-11. Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou bakalářské práce.