Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-PKO)

BM060 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Bc. kombin. program nBK > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Bc. prez. program nBA > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Zpracování rešerše související s pozemními komunikacemi.

Garant předmětu

doc. Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací

Výsledky učení předmětu

Dílčí projekt (studie) jako příprava pro vlastní bakalářskou práci. Výstupem je powerpointová prezentace.

Prerekvizity

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, technologie a materiály pro stavbu silnic a dálnic.

Způsob a kritéria hodnocení

Student odevzdá rešerši a bude prezentovat zadaný problém.

Cíl

Základní znalosti o projektování, technologických a laboratorních pracech, připravenost k bakalářské práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1) Úvod do předmětu, zadání projektu
2) Průběh diagnostiky, poruchy vozovek
3) Jádrové vývrty, katalog vozovek, návrh konstrukce vozovky
4) Konzultace
5) Konzultace
6) Výkaz výměr, rozpočet, konzultace
7) Prezentace výsledků
8) Prezentace výsledků
9) Prezentace výsledků
10) Prezentace výsledků
11) Zápočet