Detail předmětu

Praktické aplikace v pozemních komunikacích

BM052 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Bc. kombin. program nBK > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Bc. prez. program nBA > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Zabývá se zpracováním projektové dokumentace pozemní komunikace. Směrový a výškový návrh, příčné uspořádání (kategorijní šířka, změna příčného sklonu, rozšíření vozovky ve směrovém oblouku).

Garant předmětu

Ing. Radka Matuszková

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací

Výsledky učení předmětu

Návrh trasy pozemních komunikací v intravilánu a zklidňování dopravy.
Vliv staveb na životní prostředí.
Integrovaný dopravní systém.
Stavební právo.
Diagnostika vozovky.

Prerekvizity

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, znalost používaných silničních materiálů a běžných konstrukcí vozovky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Hlavním prostředkem vzdělávání je práce na projektu pozemní komunikace v intravilánu ve cvičném mapovém podkladu.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro zápočet se požaduje přiměřená docházka (maximálně tři absence), odevzdání kompletního projektu v rozsahu popsaném ve výuce (zjednodušená studie).
Zkouška je písemná. Otázky ke zkoušce vychází z přednášek v rámci předmětu.

Cíl

Znalosti projektování o projektové dokumentaci, o stavebním právu, o hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, geografických informačních systémech atd.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.-3. Stavební právo.
4. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
5. Odvodnění pozemních komunikací.
6. Vliv staveb na životní prostředí (EIA).
7. Integrovaní dopravní systém.
8. Dopravní inženýrství.
9.-12. Diagnostika vozovky.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Návrh směrového vedení komunikace v intravilánu.
2. Zklidňování dopravy.
3. Návrh příčného uspořádání.
4. Prověření vlečných křivek vozidel.
5. Návrh výškového vedení komunikace v intravilánu.
6. Rozhledové trojúhelníky.
7. Konzultace projektu.
8. Analýza nehodovosti.
9. Bezpečnostní audit/inspekce.
10.-12. Konzultace projektu.