Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-PKO)

Akademický rok 2023/24

BM051 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / K letní semestr 4. ročník

Zpracování podkladů pro bakalářskou práci, jejich obhajoba v seminárních skupinách. Příprava a zpracování bakalářské práce. Praktická průprava na obhajobu bakalářské práce. Kontrola znalostí náplně odborných předmětů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Základní znalosti o projektování, technologických a laboratorních pracech, připravenost k bakalářské práci.

Znalosti

Studenti získají znalosti a schopnosti potřebné pro dokončení bakalářské práce. Seznání se prakticky s potřebnými laboratorními zkouškami a s projekčními standardy.

Prerekvizity

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, technologie a materiály pro stavbu silnic a dálnic.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Seminář

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Představení základních požadavků na bakalářskou práci 2. Odborná přednáška 3. Individuální konzultace 4. Individuální konzultace 5. 1. zkušební test - projektování pozemních komunikací 6. Odborná přednáška 7. Odborná přednáška 8. Individuální konzultace 9. Individuální konzultace 10. Prezentace rozpracovaných bakalářských prací 11. Prezentace rozpracovaných bakalářských prací 12. 2. zkušební test - technologie stavby pozemních komunikací 13. Zápočet