Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-PKO)

BM051 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program nBK > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 2 kredity

Bc. prez. program nBA > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 2 kredity

Zpracování podkladů pro bakalářskou práci, jejich obhajoba v seminárních skupinách. Příprava a zpracování bakalářské práce. Praktická průprava na obhajobu bakalářské práce. Kontrola znalostí náplně odborných předmětů.

Garant předmětu

Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací

Výsledky učení předmětu

V rámci bakalářského semináře získají studenti znalosti a schopnosti potřebné pro dokončení bakalářské práce. Bakalářský seminář má dále za cíl naučit se prezenovat práci, což napomůže studentům při vlastní prezentaci dokončené bakalářské práce před odbornou komisí. Bakalářský seminář slouží mimo jiné k zopakování náplně předmětů, ze kterých studenti skládají závěrečné zkoušky.

Prerekvizity

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, technologie a materiály pro stavbu silnic a dálnic.

Korekvizity

Není požadováno.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Odborné přednášky, individuální konzultace a prezentace prací.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět absolvují studenti, kteří prezentují svoji rozpracovanou bakalářskou práci. Dále je podmínkou úspěšné zvládnutí dvou zkušebních testů.

Cíl

Základní znalosti o projektování, technologických a laboratorních pracech, připravenost k bakalářské práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Představení základních požadavků na bakalářskou práci
2. Odborná přednáška
3. Individuální konzultace
4. Individuální konzultace
5. 1. zkušební test - projektování pozemních komunikací
6. Odborná přednáška
7. Odborná přednáška
8. Individuální konzultace
9. Individuální konzultace
10. Prezentace rozpracovaných bakalářských prací
11. Prezentace rozpracovaných bakalářských prací
12. 2. zkušební test - technologie stavby pozemních komunikací
13. Zápočet