Detail předmětu

Městské komunikace

Akademický rok 2023/24

BM003 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

B-P-C-MI (N) / MI zimní semestr 4. ročník

B-P-C-SI (N) / K zimní semestr 4. ročník

Seznámení s problematikou městských komunikací od koncepce městských sítí po projektování městských komunikací. První část předmětu bude věnována historickým vývojům urbanistických sídel a tím i městských komunikací a komunikačním systémům v zastavěných oblastech. Dále formulaci pojmu městské komunikace s definicí a rozdělením do kategorií. K jednotlivým kategoriím budou přiřazeny základní návrhové parametry. V kapitole křižovatky městských komunikací budou naznačeny základní druhy městských křižovatek a způsob jejich řešení. Jedná se o křižovatky úrovňové i mimoúrovňové. Zvláštní část bude věnována nadřazeným komunikačním sítím. Poslední část bude věnována moderním trendům v dopravním inženýrství- humanizaci městského prostředí. S tímto je spojen pojen zklidňování dopravy v určitých lokalitách městských sídelních útvarů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Seznámení s problematikou městských komunikací od koncepce městských sítí po projektování městských komunikací.

Znalosti

Student je schopný navrhnout dopravní řešení v městském prostředí v jednoduchých podmínkách. K tomu zvládne podrobnou projektovou dokumentaci. Umí navrhnout úrovňové i mimoúrovňové křižovatky a posoudit provoz na nich. Jsou schopni posoudit alternativní řešení.

Osnova

1.Úvod do MK, urbanistická struktura sídelních útvarů a velkých měst. Funkční třídy MK.
2.Šířkové uspořádání městských komunikací.
3.Vzorové příčné řezy - detaily
4.Návrhové prvky místních komunikací dle ČSN 73 6110 z ledna 2006.
5.Úrovňové křižovatky, sjezdy, místa ležící mimo vozovku, výhybny, obratiště a účelové komunikace ve městě.
6.Okružní křižovatky a jejich využití a použití dle našich a zahraničních předpisů.
7.Přechody pro chodce a místa pro přecházení.
8.Vyhláška 398/2009 a úpravy městských komunikací dle této vyhlášky.
9.Návrh parkovacích ploch, zastávek BUS a MHD.
10.Navrhování dopravního zklidňování, pěších zón, veřejných prostor a obytných zón.
11.Návrh stezek pro cyklisty.
12.Mimoúrovňové křižovatky.
13.Základní informace dopravní inženýrství

Prerekvizity

Základní znalosti z technologie dopravních staveb a projektování silnic a dálnic, zvládnutí práce na PC (Acad…)

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.Úvod do MK, urbanistická struktura sídelních útvarů a velkých měst. Funkční třídy MK. 2.Šířkové uspořádání městských komunikací. 3.Vzorové příčné řezy - detaily 4.Návrhové prvky místních komunikací dle ČSN 73 6110 z ledna 2006. 5.Úrovňové křižovatky, sjezdy, místa ležící mimo vozovku, výhybny, obratiště a účelové komunikace ve městě. 6.Okružní křižovatky a jejich využití a použití dle našich a zahraničních předpisů. 7.Přechody pro chodce a místa pro přecházení. 8.Vyhláška 398/2009 a úpravy městských komunikací dle této vyhlášky. 9.Návrh parkovacích ploch, zastávek BUS a MHD. 10.Navrhování dopravního zklidňování, pěších zón, veřejných prostor a obytných zón. 11.Návrh stezek pro cyklisty. 12.Mimoúrovňové křižovatky. 13.Základní informace dopravní inženýrství

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Harmonogram je vždy novelizován na začátku semestru.