Detail předmětu

Pozemní komunikace 2

Akademický rok 2023/24

BM002 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

B-P-C-MI (N) / MI letní semestr 3. ročník

B-P-C-SI (N) / K letní semestr 3. ročník

Úvod do dopravy. Zpracování základní projektové dokumentace. Trasa pozemní komunikace a její prvky. Návrhové kategorie pozemních komunikací, návrhové prvky směrového a výškového vedení trasy a šířkové uspořádání koruny. Optimalizace trasy, vazba osy a nivelety, estetika návrhu. Hodnocení trasy pozemní komunikace, posouzení návrhu a volba variantních řešení, bezpečnosti a ekologické posouzení.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je získání základních informací o materiálech pro stavbu vozovek, jejich použití do jednotlivých konstrukčních vrstev, systému zkoušení, technologických postupech stavby a údržby vozovek a dimenzování netuhých a tuhých vozovek.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu získáním komplexního přehledu o systému zajišťování kvality v oboru pozemních komunikací, o jednotlivých technologiích a potřebných zařízeních a mechanismech používaných při stavbě, údržbě, opravách a recyklacích vozovek pozemních komunikací.

Osnova

1. Síť pozemních komunikací a jejich vývoj.
2. Trasa pozemní komunikace, návrhové kategorie.
3. Směrové vedení trasy.
4. Výškové vedení trasy, klopení.
5. Příčné řezy, zemní práce, kubatury, hmotnice.
6. Odvodnění pozemních komunikací.
7. Propustky.
8. Křižovatky I.
9. Křižovatky II.
10. Objekty na pozemních komunikacích.
11. Bezpečnostní zařízení.
12. Bezpečnost a životní prostředí.

Prerekvizity

Návrh trasy pozemních komunikací, znalost používaných silničních materiálů a běžných konstrukcí vozovky.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Síť pozemních komunikací a jejich vývoj. 2. Trasa pozemní komunikace, návrhové kategorie. 3. Směrové vedení trasy. 4. Výškové vedení trasy, klopení. 5. Příčné řezy, zemní práce, kubatury, hmotnice. 6. Odvodnění pozemních komunikací. 7. Propustky. 8. Křižovatky I. 9. Křižovatky II. 10. Objekty na pozemních komunikacích. 11. Bezpečnostní zařízení. 12. Bezpečnost a životní prostředí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Programy pro projektování. 2. Směrové řešení. 3. Výškové řešení. 4. Příčný řez, klopení. 5. Odvodnění. 6. Zadání kompletního projektu. 7. Křižovatka, křížení. 8. Zemní práce, kubatury. 9. Multikriteriální hodnocení variant. 10. Průvodní a technická zpráva 11. Práce na projektu 12. Práce na projektu 13. Práce na projektu