Detail předmětu

Projekt – Betonové konstrukce a TZB

Akademický rok 2023/24

BLA017 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / E zimní semestr 4. ročník

Komplexní zpracování návrhu části technického zařízení vybraného typu budovy.
Zjednodušení komplexní železobetonové konstrukce na jednotlivé prvky.
Nalezení nejvíce namáhaných průřezů od zadaného zatížení.
Návrh a posouzení výztuže účinné pro vyšetřovaný typ namáhaní.
Zpracování odpovídající technické a výkresové dokumentace pro individuální zadaní.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Na základě získaných znalostí komplexně zpracovat návrh části technického zařízení vybraného typu budovy.

Znalosti

Student získá tyto znalosti a dovednosti:

Prerekvizity

základy navrhování technického zařízení budov, základy navrhování betonových a zděných konstrukcí.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Projekt

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

1.–6. Vypracování vybrané části projektu technického zařízení budovy. 7.-12. Vypracování vybrané části projektu z oboru betonových konstrukcí. 13. Závěrečná korekce projektu.