Detail předmětu

Betonové konstrukce (E)

Akademický rok 2023/24

BLA016 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / E zimní semestr 3. ročník

Monolitické skeletové konstrukce.
Základové konstrukce – patky, pásy, rošty a desky.
Desky působící ve dvou směrech – podepřené po obvodě a lokálně. Roštové a kazetové stropy. Stěnové nosníky.
Montované konstrukce – skelety, haly, objekty z plošných a prostorových dílců.
Železobetonové zásobníky. Opěrné zdi.
Předpjaté konstrukce – podstata, materiály, rozdělení, způsoby vnesení předpětí do betonu.
Navrhování konstrukcí z vodostavebního betonu – nádrže, vodojemy a kanály.
Zásady navrhování zděných konstrukcí.
Provádění a kontrola betonových konstrukcí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Naučit studenty základům statického řešení betonových konstrukcí a objektů.
Získat schopnost navrhovat základní druhy konstrukcí a objektů pozemního a inženýrského stavitelství včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.

Znalosti

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Znalost základů statického řešení betonových konstrukcí a objektů.
• Schopnost navrhovat základní druhy konstrukcí a objektů pozemního a inženýrského stavitelství včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.

Osnova

1. Monolitické skeletové konstrukce – zatížení a statické řešení.
2. Monolitické skeletové konstrukce – zásady pro jejich vyztužování.
3. Základové konstrukce – patky, pásy.
4. Základové konstrukce – rošty a desky.
5. Desky působící ve dvou směrech – podepřené po obvodě.
6. Desky působící ve dvou směrech – lokálně podepřené.
7. Roštové a kazetové stropy.
8. Stěnové nosníky.
9. Montované konstrukce – skelety, haly, objekty z plošných a prostorových dílců.
10. Železobetonové zásobníky. Opěrné zdi.
11. Předpjaté konstrukce – podstata, materiály, rozdělení, způsoby vnesení předpětí do betonu.
12. Navrhování konstrukcí z vodostavebního betonu – nádrže, vodojemy a kanály.
13. Zásady navrhování zděných konstrukcí. Provádění a kontrola betonových konstrukcí.

Prerekvizity

stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Monolitické skeletové konstrukce – zatížení a statické řešení. 2. Monolitické skeletové konstrukce – zásady pro jejich vyztužování. 3. Základové konstrukce – patky, pásy. 4. Základové konstrukce – rošty a desky. 5. Desky působící ve dvou směrech – podepřené po obvodě. 6. Desky působící ve dvou směrech – lokálně podepřené. 7. Roštové a kazetové stropy. 8. Stěnové nosníky. 9. Montované konstrukce – skelety, haly, objekty z plošných a prostorových dílců. 10. Železobetonové zásobníky. Opěrné zdi. 11. Předpjaté konstrukce – podstata, materiály, rozdělení, způsoby vnesení předpětí do betonu. 12. Navrhování konstrukcí z vodostavebního betonu – nádrže, vodojemy a kanály. 13. Zásady navrhování zděných konstrukcí. Provádění a kontrola betonových konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Monolitická železobetonová rámová konstrukce - předběžný návrh rozměrů, schematický náčrt tvaru konstrukce, zatížení, zatěžovací stavy pro vnitřní rám. 2. Výpočet statických veličin na rámu. 3. Výpočet statických veličin na rámu - pokračování, kombinace zatížení. 4. Dimenzování příčle na ohyb. 5. Dimenzování příčle na smyk (třmínky, popř. i ohyby). 6. Rozdělení materiálu příčle. Korekce. 7. Dimenzování jednoho vnitřního sloupu. 8. Statické řešení a dimenzování základové patky pod vnitřním sloupem. 9. Výkresy výztuže příčle, patky a sloupu. Korekce. 10. Deska působící ve dvou směrech – předběžný návrh, zatížení, statické veličiny, dimenzování – návrh výztuže. 11. Vyztužování tyčovou výztuží nebo sítěmi. Schéma výztuže. 12. Závěrečná korekce. 13. Odevzdání projektu. Zápočet.