Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-BZK)

Akademický rok 2022/23

BL052 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

B-P-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

B-K-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

B-P-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

Řešení problémových okruhů z oblasti betonových a zděných konstrukcí majících vztah k bakalářské práci.
Příprava podkladů a materiálů k bakalářské práci.
Příprava a zpracování části bakalářské práce.

Garant předmětu

doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí

Cíl

Správně analyzovat a řešit vybrané problémy betonových a zděných konstrukcí pozemních a inženýrských staveb týkajících se obsahu bakalářské práce.

Znalosti

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Schopnost správně analyzovat a řešit vybrané problémy betonových a zděných konstrukcí pozemních a inženýrských staveb týkajících se obsahu bakalářské práce.

Prerekvizity

navrhování betonových a zděných konstrukcí

Jazyk výuky

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255577

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání a specifikace seminárních prací souvisejících s bakalářskou prací.
2.- 9. Vypracování, konzultace a korekce seminárních prací. Vypracování části zadané bakalářské práce.
10. Prezentace a obhajoba seminárních prací.
11. Odevzdání seminárních prací.