Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-SZK)

Akademický rok 2023/24

BI060 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / K letní semestr 4. ročník

Individuální práce se studenty dle zadání bakalářské práce.
Příprava experimentů v laboratořích ústavu.
Provedení experimentu hodnocení výsledků a srovnání s teoretickým modelem experimentu.
Hodnocení vlivů na přesnost výsledků.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Připrava studentů na zpracování bakalářských prací dle zadání, realizace experimentální části bakalářských prací a konzultace analytického řešení.

Znalosti

Studenti budou schopni zpracovávat bakalářské práce dle zadání, realizovat experimentální části bakalářských prací a připravit analytického řešení.

Prerekvizity

Základní vlastnosti stavebních materiálů, metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností stavebních materiálů, základní diagnostické metody hodnocení stavebních konstrukcí.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Projekt

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zásady měření, statistické vyhodnocování dat 2.-3. Příprava experimentů 4.-10. Realizace experimentální části závěrečné práce 11.-12. Prezentace a diskuse výsledků experimentální části práce 13. Zápočet