Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-SZK)

Akademický rok 2023/24

BI051 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / K letní semestr 4. ročník

Individuální práce se studenty dle zadání bakalářské práce.
Studium literatury na základě rešerší.
Metodika zpracování bakalářské práce.
Hodnocení vlivů na přesnost výsledků.
Metodika zprávy o měření, její zpracování a obhajoba jako součást bakalářské práce.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Připrava studentů na zpracování bakalářských prací dle zadání, realizace experimentální části bakalářských prací a konzultace analytického řešení.

Znalosti

Studenti budou schopni zpracovávat bakalářské práce dle zadání, realizovat experimentální části bakalářských prací a připravit analytického řešení.

Prerekvizity

Základní vlastnosti stavebních materiálů, metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností stavebních materiálů, základní diagnostické metody hodnocení stavebních konstrukcí.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Seminář

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zásady tvorby bakalářské práce 2. Jednotlivé části bakalářské práce 3. Formální úprava bakalářské práce 4. Práce s prameny, citace 5. Fotodokumentace 6. Tvorba prezentací 7.-12. Prezentace bakalářských prací, kritická diskuse 13. Zápočet