Detail předmětu

Stavebně fyzikální hodnocení 1

Akademický rok 2023/24

BHA026 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-EVB letní semestr 2. ročník

Předmět je zaměřen na ovládnutí základních programů pro výpočet stacionárního vedení tepla v 1D a 2D.
V průběhu všech cvičení se studenti seznámí se základní škálou úloh.
Získané znalosti využije v navazujících předmětech.
Pochopí chování těchto konstrukcí při stacionárním vedení tepla.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Absolvent získá přehled o základní problematice modelování detailů. Absolvent bude schopen:
- pracovat s rozdílnými typy software,
- seznámí se se základními problémy stavební fyziky,
- naučí se posoudit stavebně fyzikální problémy v 1D a 2D,
- posoudit pokles dotykové teploty,
- stanovit linerání a bodový činitel prostupu tepla,
- dokáže vyhodnotit provedené simulace.

Znalosti

Zvládnout práci se softwarem pro tepelně technické výpočty.

Osnova

Předmět má pouze cvičení, osnova je tedy řešena v části cvičení.

Prerekvizity

Znalost základů z pozemního stavitelství a stavebně fyzikálních dějů probíhajících ve stavebních konstrukcí. Znalost ovládání výpočetní techniky a softwaru MS Office. Základní znalost matematiky a fyziky.

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Stacionární 1D vedení tepla – základní seznámení s programem, metodika výpočtu a hodnocení. 2. Stacionární 1D vedení tepla – základní seznámení s programem, metodika výpočtu a hodnocení, druhá část. 3. Stacionární 1D vedení tepla – vlhkostní bilance na modelových příkladech, vyjádření zabudovaného tepelného mostu. 4. Stacionární 1D vedení tepla – problematika zabudované vlhkosti v konstrukci na modelových příkladech. 5. Stacionární 1D vedení tepla – výpočet poklesu dotykové teploty a varianty řešení, zadání výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla – štítek obálky budovy v tabulkovém editoru. 6. Stacionární 2D vedení tepla – základní seznámení s programem, metodika výpočtu a hodnocení, zadávání pomocí souřadnic, vyhodnocení a čtení grafů. 7. Stacionární 2D vedení tepla – základní seznámení s programem, metodika výpočtu a hodnocení, zadávání pomocí nadstavby. 8. Stacionární 2D vedení tepla – výpočet lineárního činitele prostupu tepla (stěna a základ). 9. Stacionární 2D vedení tepla – výpočet lineárního činitele prostupu tepla (stěna-stěna, stěna-střecha, stěna-okno). 10. Stacionární 2D vedení tepla – výpočet součinitele prostupu tepla na základě tepelného toku konstrukcí, vyjádření tepelného mostu a porovnání s 1D řešením a ručním řešením (první příklad). 11. Stacionární 2D vedení tepla – výpočet součinitele prostupu tepla na základě tepelného toku konstrukcí, vyjádření tepelného mostu a porovnání s 1D řešením a ručním řešením (druhý příklad). 12. Stacionární 2D vedení tepla – zadávání v odlišném softwarovém prostředí. 13. Stacionární 2D vedení tepla – zadávání v odlišném softwarovém prostředí.