Detail předmětu

Tradiční stavební řemesla

Akademický rok 2022/23

BGB039 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS letní semestr 1. ročník

Rozšíření znalostí získaných v předmětu Úvod do tradičních stavebních řemesel, tj. výklad vývoje stavebních řemesel od nejstarších dob po současnost. Znalosti jsou využitelné jednak v oblasti obnovy památek, jednak jako východisko pro pochopení soudobých technologií a možností řešení konstrukčních detailů z hlediska jak architektonického, tak stavebně technického.

Garant předmětu

Ing. arch. Viktor Svojanovský

Zajišťuje ústav

Ústav architektury

Osnova

1. Vztah a spolupráce architekta a řemeslníka v historii a současnosti. Prvky tvořivosti. Optimální využívání zdrojů. Od ideje k realitě. Metoda tvůrčí práce.
2. Poučení z historie práce našich předchůdců - metoda dokumentace realizovaného díla, rozbor použitých materiálů a technologií, hodnota díla z hlediska řemeslného a společenského účinku.
3. Dokumentace stavebně řemeslné práce podle jednotlivých oborů. Společné téma jako vzorový příklad a následná analýza (materiál, konstrukce, technologie).
4. Výklad k podstatě semestrální práce a metodice individuální analýzy. Upřesnění studijního záměru.
5.–6. Rozbor realizovaných příkladů, podkladů a dat.
7. Vztah řemesel a prostředí – vliv stavu společnosti, nabídka a poptávka.
8. Vznik, vývoj, rozkvět, úpadek a zánik řemesel, záruky řemeslné dovednosti.
9. Způsoby dokumentace stavebního díla a detailu v historii a dnes.
10. Tvořivá inteligence. Tvořivá ruka. Schopnost vnímat souvislosti – chápat a vyhodnotit. Osobní hodnoty.
11. Exkurze na vybraná řemeslná pracoviště.
12. Exkurze na vybraná řemeslná pracoviště.
13. Společná diskuse a hodnocení získaných znalostí a výsledků samostatné práce.

Prerekvizity

Předmět využívá na znalostí získaných v předmětech Pozemní stavitelství a Dějiny architektury a úzce navazuje na předmět Úvod do tradičních stavebních řemesel. Je průpravou pro pochopení řemeslné výroby a komunikaci s řemeslníky a stavební výrobou – usnadňuje výkon technického a autorského dozoru.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254771

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Vztah a spolupráce architekta a řemeslníka v historii a současnosti. Prvky tvořivosti. Optimální využívání zdrojů. Od ideje k realitě. Metoda tvůrčí práce.
2. Poučení z historie práce našich předchůdců - metoda dokumentace realizovaného díla, rozbor použitých materiálů a technologií, hodnota díla z hlediska řemeslného a společenského účinku.
3. Dokumentace stavebně řemeslné práce podle jednotlivých oborů. Společné téma jako vzorový příklad a následná analýza (materiál, konstrukce, technologie).
4. Výklad k podstatě semestrální práce a metodice individuální analýzy. Upřesnění studijního záměru.
5.–6. Rozbor realizovaných příkladů, podkladů a dat.
7. Vztah řemesel a prostředí – vliv stavu společnosti, nabídka a poptávka.
8. Vznik, vývoj, rozkvět, úpadek a zánik řemesel, záruky řemeslné dovednosti.
9. Způsoby dokumentace stavebního díla a detailu v historii a dnes.
10. Tvořivá inteligence. Tvořivá ruka. Schopnost vnímat souvislosti – chápat a vyhodnotit. Osobní hodnoty.
11. Exkurze na vybraná řemeslná pracoviště.
12. Exkurze na vybraná řemeslná pracoviště.
13. Společná diskuse a hodnocení získaných znalostí a výsledků samostatné práce.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Stanovení tématu seminární práce.
2.–11. Konzultace a průběžné hodnocení.
12. Prezentace práce v seminární skupině.
13. Závěrečné hodnocení.