Detail předmětu

Detail v architektuře 1

Akademický rok 2022/23

BGA035 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS letní semestr 1. ročník

Přehled o vývoji architektonického detailu, Arts and Crafs, části staveb, obvodový plášť, střechy, okna, dveře a vrata, terénní úpravy, základní stavební struktura, schodiště, technická zařízení budov. Na věcném studiu detailů konkrétních staveb se studenti seznámí s teoretickým uvažováním architekta – tvůrce, který, pokud chce proniknout do tajů technického detailu a zkoumat jeho možnosti, se musí stát konstruktérem a najít společnou řeč s řadou řemesel. Cílem je vytvořit ucelené klauzurní dílo – detail, dokládající konstrukční logiku a základní řemeslnou zručnost při trvalém respektu k životnímu prostředí.

Garant předmětu

doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury

Cíl

Přehled o vývoji architektonického detailu, Arts and Crafs, části staveb, obvodový plášť, střechy, okna, dveře a vrata, terénní úpravy, základní stavební struktura, schodiště, technická zařízení budov.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, kterým je přehled o vývoji architektonického detailu, Arts and Crafs, části staveb, obvodový plášť, střechy, okna, dveře a vrata, terénní úpravy, základní stavební struktura, schodiště, technická zařízení budov.

Osnova

1. Východiska soudobého detailu v architektuře, Arts and Crafts, avantgarda.
2. Vlastnosti materiálů a jejich výrazové možnosti, tradiční a nové materiály.
3. Exkurze.
4. Obvodový plášť, balkony, loggie, dilatační spoje.
5. Střechy, přístřešky.
6. Okna a sluneční clony.
7. Dveře, vrata, výkladce.
8. Terénní úpravy, komunikace, zpevněné plochy, ohrazení a oplocení.
9. Sloupy, pilíře, stěny, příčky, podhledy, podlahy.
10. Schodiště a výtahy.
11. Vestavěné zařizovací předměty.
12. Viditelná technická zařízení budovy, rozvody médií.
13. Spoje nosných konstrukcí.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané z předchozích předmětů architektonických i inženýrských, obzvláště z předmětu Úvod do tradičních stavebních řemesel.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254798

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Východiska soudobého detailu v architektuře, Arts and Crafts, avantgarda.
2. Vlastnosti materiálů a jejich výrazové možnosti, tradiční a nové materiály.
3. Exkurze.
4. Obvodový plášť, balkony, loggie, dilatační spoje.
5. Střechy, přístřešky.
6. Okna a sluneční clony.
7. Dveře, vrata, výkladce.
8. Terénní úpravy, komunikace, zpevněné plochy, ohrazení a oplocení.
9. Sloupy, pilíře, stěny, příčky, podhledy, podlahy.
10. Schodiště a výtahy.
11. Vestavěné zařizovací předměty.
12. Viditelná technická zařízení budovy, rozvody médií.
13. Spoje nosných konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání prvního úkolu. Výběr již realizovaného architektonického detailu.
2. Konzultace vybraného detailu.
3. Konzultace vybraného detailu a jeho grafické zpracování na formát A3 - odevzdání.
4. Zadání druhého úkolu.
5.–8. Konzultace architektonického detailu a jeho grafické zpracování na formát A3 - odevzdání.
9. Zadání třetího úkolu.
10.–12. Konzultace architektonického detailu.
13. Klasifikovaný zápočet.