Detail předmětu

Veřejné stavby 2

Akademický rok 2022/23

BGA011 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS letní semestr 1. ročník

Znalost typologie veřejných staveb (sportovní zařízení, zdravotnictví, kulturní a církevní stavby).
Předmět umožní studentům získat základní znalosti pro navrhování různých typologických celků v oblasti veřejných staveb pro kulturu, obchod, stravování a dopravu z hlediska provozního, dispozičního i architektonického. Je teoretickou průpravou pro vypracování jednoduchých úkolů v seminářích a především pro navrhování veřejných staveb v následné ateliérové výuce.

Garant předmětu

prof. Ing. arch. Michal Sedláček

Zajišťuje ústav

Ústav architektury

Cíl

Znalost typologie veřejných staveb, sportovní zařízení, zdravotnictví, kulturní a církevní stavby, zoologické zahrady a akvária.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost typologie veřejných staveb, sportovní zařízení, zdravotnictví, kulturní a církevní stavby, zoologické zahrady a akvária.

Osnova

1. Sportovní stadiony.
2. Tělocvičny a sportovní haly.
3. Posilovny, fitnesscentra a rekreační sporty.
4. Kryté bazény a koupaliště.
5. Zdravotnická zařízení.
6. Nemocnice.
7. Lázeňská a léčebná zařízení.
8. Muzea a galerie.
9. Kostely, církevní stavby.
10. Smuteční síně a krematoria.
11. Divadla a kina.
12. Koncertní sály.
13. Výstavní plochy a areály.

Prerekvizity

Předmět navazuje na některé typologické discipliny vyučované v předchozích semestrech. Částečně využívá znalostí získaných v dějinách architektury.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255051

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Sportovní stadiony.
2. Tělocvičny a sportovní haly.
3. Posilovny, fitnesscentra a rekreační sporty.
4. Kryté bazény a koupaliště.
5. Zdravotnická zařízení.
6. Nemocnice.
7. Lázeňská a léčebná zařízení.
8. Muzea a galerie.
9. Kostely, církevní stavby.
10. Smuteční síně a krematoria.
11. Divadla a kina.
12. Koncertní sály.
13. Výstavní plochy a areály.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Podklady pro analýzu
3.–8. Analýza realizované veřejné stavby
9.–12. Vizuální prezentace realizované veřejné stavby
13. Konečné hodnocení výsledků práce