Detail předmětu

Veřejné stavby 1

Akademický rok 2022/23

BGA009 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS zimní semestr 1. ročník

Znalost typologie veřejných staveb (školské stavby, budovy pro řízení a administrativu, obchodní zařízení a služby, stavby pro dopravu).
Předmět umožní studentům získat základní znalosti pro navrhování různých typologických celků v oblasti veřejných staveb. Je teoretickou průpravou pro vypracování jednoduchých úkolů v seminářích a především pro navrhování veřejných staveb v následné ateliérové výuce.

Garant předmětu

prof. Ing. arch. Michal Sedláček

Zajišťuje ústav

Ústav architektury

Cíl

Znalost typologie veřejných staveb, školské stavby, budovy pro řízení a administrativu, obchodní zařízení a služby, stavby pro dopravu.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost typologie veřejných staveb, školské stavby, budovy pro řízení a administrativu, obchodní zařízení a služby, stavby pro dopravu.

Osnova

1. Úvod, mateřské školky a jesle.
2. Základní a střední školy.
3. Vysoké školy.
4. Posluchárny a laboratoře.
5. Kongresová centra.
6. Knihovny.
7. Administrativní budovy.
8. Banky a trezory.
9. Prodejny maloobchodní sítě.
10. Obchodní domy a nákupní centra.
11. Veřejné stravování, rychlé občerstvení a restaurace.
12. Stavby pro železniční, autobusovou a leteckou dopravu.
13. Parkoviště, garáže, čerpací stanice.

Prerekvizity

Předmět je zařazen v prvním semestru studia, nenavazuje na žádnou předchozí disciplínu. Předpokladem je všeobecný kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253945

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, mateřské školky a jesle.
2. Základní a střední školy.
3. Vysoké školy.
4. Posluchárny a laboratoře.
5. Kongresová centra.
6. Knihovny.
7. Administrativní budovy.
8. Banky a trezory.
9. Prodejny maloobchodní sítě.
10. Obchodní domy a nákupní centra.
11. Veřejné stravování, rychlé občerstvení a restaurace.
12. Stavby pro železniční, autobusovou a leteckou dopravu.
13. Parkoviště, garáže, čerpací stanice.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.-2. Podklady pro analýzu
3.-8. Analýza realizované veřejné stavby
9.-12. Vizuální prezentace realizované veřejné stavby
13. Konečné hodnocení výsledků práce