Detail předmětu

Základy architektonického navrhování

Akademický rok 2023/24

BGA007 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS zimní semestr 1. ročník

Teoretický úvod do architektury jako tvůrčího procesu. Cílem je seznámení s prostorovou, hmotovou a tvarovou (kompoziční) stránkou architektonického díla a metodikou tvorby architekta při respektování souvisejících celospolečenských aspektů stavění. Získané vědomosti s kreativním uplatněním zásad tvorby prostoru, struktury a kompozice budou aplikovány v semináři.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Úvod do architektonické tvorby, architektura jako umění a věda, základy architektonické typologie, účastníci procesu architektonické tvorby.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, kterým je úvod do architektonické tvorby, architektura jako umění a věda, základy architektonické typologie, účastníci procesu architektonické tvorby.

Osnova

1. Podstata architektury, její funkce a poslání.
2. Architektonická tvorba jako syntéza oborů.
3. Teorie přírodního místa – fenomenologie, struktura, duch.
4. Teorie umělého místa-fenomenologie, struktura, duch.
5. Základy architektonické typologie.
6. Prostor, identifikace s prostorem, topos-typos.
7. Kompozice prostoru, raumplan, plan-libre, strukturalismus.
8. Architektonická struktura.
9. Elementární struktivní prvky.
10. Prostorové nosné struktury.
11. Základní kompoziční kategorie.
12. Subjekty architektonické a urbanistické tvorby, klient, architekt, realizátor.
13. Metodika projektové činnosti.

Prerekvizity

Předmět je zařazen v prvním semestru studia, nenavazuje na žádnou předchozí disciplínu. Předpokladem je všeobecný kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Podstata architektury, její funkce a poslání. 2. Architektonická tvorba jako syntéza oborů. 3. Teorie přírodního místa – fenomenologie, struktura, duch. 4. Teorie umělého místa-fenomenologie, struktura, duch. 5. Základy architektonické typologie. 6. Prostor, identifikace s prostorem, topos-typos. 7. Kompozice prostoru, raumplan, plan-libre, strukturalismus. 8. Architektonická struktura. 9. Elementární struktivní prvky. 10. Prostorové nosné struktury. 11. Základní kompoziční kategorie. 12. Subjekty architektonické a urbanistické tvorby, klient, architekt, realizátor. 13. Metodika projektové činnosti.

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do semináře, zadání 1.úkolu. 2.–3. Kompozice prostoru – "raumplan", konzultace. 4. Přehlídka 1. úkolu, zadání 2.úkolu – kompozice prostoru – "plan-libre". 5.–6. Konzultace 2.úkolu. 7. Přehlídka 2. úkolu,zadání 3.úkolu – Dům a místo, kompozice. 8.–11. Konzultace 3. úkolu. 12. Přehlídka 3. úkolu. 13. Odevzdání všech grafických prací vč. modelů.