Detail předmětu

Urbanismus 2

Akademický rok 2023/24

BGA003 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-MI letní semestr 2. ročník

Historie stavby měst od prvních sídel přes antiku, středověk, novověk, vliv průmyslové revoluce na sídelní útvary, až po soudobé postindustriální město. Vliv působení lidského společenství na přetváření krajiny. Stručné dějiny záměrného utváření krajiny a přírodního prostředí, dějiny zahradního umění a tvorby městské zeleně. Historický vývoj urbanistické kompozice až po současný pohled na utváření urbanistického prostoru.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Základní orientace v historii stavby měst, antické město, středověk a novověk, dopady průmyslové revoluce, soudobé postindustriální město, vliv člověka na utváření krajiny, zahrady a parky.

Osnova

1. První sídla, nejstarší městské kultury, antické město.
2. Středověké sídlo.
3. Novověké sídlo.
4. Průmyslová revoluce a její dopad na utváření měst.
5. Urbanistické teorie a jejich odraz v sídelních útvarech 20. století.
6. Stav a perspektivy soudobého postindustriálního města.
7. Dějinné proměny venkovského osídlení.
8. Historie antropogenního přetváření krajiny.
9. Dějiny zahradního umění – starověk, středověk, renesance.
10. Dějiny zahradního umění – baroko, krajinářský park.
11. Městský park 19. a 20. století.
12. Vývoj urbanistické kompozice, kompoziční principy.
13. Vývoj urbanistického prostoru – typologie, morfologie, vnímání.

Prerekvizity

Základní kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí. Přehled o funkčních systémech sídelních útvarů a podmínkách urbanistického rozvoje získaný v předchozí urbanistické disciplině.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. První sídla, nejstarší městské kultury, antické město. 2. Středověké sídlo. 3. Novověké sídlo. 4. Průmyslová revoluce a její dopad na utváření měst. 5. Urbanistické teorie a jejich odraz v sídelních útvarech 20. století. 6. Stav a perspektivy soudobého postindustriálního města. 7. Dějinné proměny venkovského osídlení. 8. Historie antropogenního přetváření krajiny. 9. Dějiny zahradního umění – starověk, středověk, renesance. 10. Dějiny zahradního umění – baroko, krajinářský park. 11. Městský park 19. a 20. století. 12. Vývoj urbanistické kompozice, kompoziční principy. 13. Vývoj urbanistického prostoru – typologie, morfologie, vnímání.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Zadání tématického úkolu, vysvětlení systému práce, prezentace již zpracovaných témat. 3.–4. Terénní urbanistický průzkum. 5.–6. Problémová analýza, hodnotová struktura území. 7.–8. Posouzení technicko ekonomického využití území. 9.–11. Konzultace rozpracovaného úkolu. 12.–13. Dokončení a zhodnocení výsledné práce.