Detail předmětu

Základy geotechniky

Akademický rok 2023/24

BFA012 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-EVB letní semestr 2. ročník

Geotechnické inženýrství představuje nepostradatelnou součást moderního stavitelství. Předmětem činností v rámci tohoto odvětví je návrh založení staveb, podchycování stávajících staveb, zajištění stavebních jam a zářezů, zlepšování zemin, návrh podzemních staveb a mnohé další. Význam oboru dále roste se snahami o využívání geotechnických konstrukcí pro energetické účely. Předmět je složen ze dvou celků. V první části jsou prezentovány základní principy mechaniky zeminy důležité pro praktické aplikace. Závěr tohoto celku je věnován chování zemi při termomechanickém zatěžování. Druhá část předmětu je přehledem prvků speciálního zakládání staveb včetně energetických geotechnických konstrukcí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

1. Úvod do mechaniky zemin a fyzikálně indexové vlastnosti.
2. Základy geomechaniky: napětí a přetvoření v zemině; Mohrovo zobrazení; princip efektivních napětí, mechanické chování materiálu – pružnost, plasticita, porušení; drénované, nedrénované podmínky.
3. Stlačitelnost zemin.
4. Časově závislé chování zemin, propustnost, konsolidace.
5. Smyková pevnost zemin.
6. Základy termodynamiky, přenos tepla zeminou.
7. Termomechanické chování zemin.
8. Úvod do speciálního zakládání staveb.
9. Plošné základy.
10. Hlubinné základy.
11. Pažení stavebních jam.
12. Energetické geotechnické konstrukce.
13. Termomechanické chování energetických geotechnických konstrukcí.

Prerekvizity

Znalost matematiky a fyziky min. v rozsahu střední školy, základy stavební mechaniky.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do mechaniky zemin a fyzikálně indexové vlastnosti. 2. Základy geomechaniky: napětí a přetvoření v zemině; Mohrovo zobrazení; princip efektivních napětí, mechanické chování materiálu – pružnost, plasticita, porušení; drénované, nedrénované podmínky. 3. Stlačitelnost zemin. 4. Časově závislé chování zemin, propustnost, konsolidace. 5. Smyková pevnost zemin. 6. Základy termodynamiky, přenos tepla zeminou. 7. Termomechanické chování zemin. 8. Úvod do speciálního zakládání staveb. 9. Plošné základy. 10. Hlubinné základy. 11. Pažení stavebních jam. 12. Energetické geotechnické konstrukce. 13. Termomechanické chování energetických geotechnických konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Fyzikálně indexové vlastnosti zemin. Charakteristiky vzájemného poměru fází v zemině. 2. Efektivní napětí. Výpočet geostatického napětí. 3. Stlačitelnost, konsolidace - vyhodnocení parametrů. 4. Laboratoř mechanicky zemin - mechanické vlastnosti. 5. Smyková pevnost zemin. 6. Napětí od přitížení. 7. Výpočet sedání. 8. Individuální konzultace. 9. Únosnost plošného základu. 10. Únosnost hlubinného základu – 1. MS. 11. Únosnost hlubinného základu – 2. MS. 12. Zemní tlaky. Návrh pažící konstrukce volně stojící. 13. Individuální konzultace. Zápočet.