Detail předmětu

Základy regionální geologie České republiky pro stavební inženýry

Akademický rok 2023/24

BF092 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Základní jednotky a jejich litologická náplň v moldanubické, kutnohorsko-svratecké, středočeské, krušnohorské, lužické a moravskoslezské oblasti, a také v české části Vnějších Západních Karpat.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

Geologické jednotky České republiky
Tektonická stavba Českého masivu a Vnějších Západních Karpat
Předplatformní jednotky Českého masivu
Platformní jednotky Českého masivu
Vnější Západní Karpaty na území ČR
Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí
Krystalinikum
Zpevněné prvohorní sedimenty
Druhohorní zpevněné a soudržné sedimenty
Paleogenní zpevněné a soudržné sedimenty
Karbonátové horniny
Neovulkanity
Třetihorní nezpevněné sedimenty
Kvartérní pokryv (půdní komplexy, sprašoidní zeminy, říční terasy)

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti přírodovědných předmětů ze střední školy.

Jazyk studia

čeština

Kredity

1 kredit

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

Geologické jednotky České republiky Tektonická stavba Českého masivu a Vnějších Západních Karpat Předplatformní jednotky Českého masivu Platformní jednotky Českého masivu Vnější Západní Karpaty na území ČR Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí Krystalinikum Zpevněné prvohorní sedimenty Druhohorní zpevněné a soudržné sedimenty Paleogenní zpevněné a soudržné sedimenty Karbonátové horniny Neovulkanity Třetihorní nezpevněné sedimenty Kvartérní pokryv (půdní komplexy, sprašoidní zeminy, říční terasy)

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

Orientace v tematických mapách: Geologické jednotky České republiky Tektonická stavba Českého masivu a Vnějších Západních Karpat Předplatformní jednotky Českého masivu Platformní jednotky Českého masivu Vnější Západní Karpaty na území ČR Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí Praktické ukázky hornin a zemin: Krystalinikum Zpevněné prvohorní sedimenty Druhohorní zpevněné a soudržné sedimenty Paleogenní zpevněné a soudržné sedimenty Karbonátové horniny Neovulkanity Třetihorní nezpevněné sedimenty Kvartérní pokryv