Detail předmětu

Fotogrammetrie a laserové skenování

BEA019 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinný zimní semestr 3. ročník 6 kreditů

Centrální projekce, rovinné transformace, prostorová podobnostní transformace. Normální případ, rozbor přesnosti. Měřické letecké kamery, neměřické kamery. Plánování a provedení leteckého snímkování. Stereoskopické vidění a měření. Metody orientace snímků. Fotogrammetrické mapování. Přesnost stereo-vyhodnocení. Aerotriangulace, blokové vyrovnání. Blízká fotogrammetrie, základní postupy a aplikace. Dálkově pilotované systémy. Ortofotomapy. Úpravy obrazu, korelace. Digitální fotogrammetrické stanice, automatizace zpracování. Princip pozemního a leteckého laserového skenování, přesnost metody a aplikace. Mobilní mapovací systémy.

Garant předmětu

Ing. Petr Kalvoda, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti o fotogrammetrických metodách, laserovém skenování a mobilním mapování. Orientace snímačů, snímková aerotriangulace. Tvorba vektorové mapy. Sběr dat pro digitální model terénu. Tvorba ortofotosnímku. Tvorba 3D modelu.

Prerekvizity

středové promítání, vyrovnání měření.

Korekvizity

teorie chyb a vyrovnání.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka a zkouška (písemná a ústní).

Cíl

Získání znalostí o fotogrammetrických metodách měření.
Pořízení snímků, orientace snímků, vyhodnocení. Přesnost fotogrammetrických metod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do předmětu. Centrální projekce.
2. Transformace. Normální případ, rozbor přesnosti. Stereoskopické vidění a měření.
3. Měřické letecké kamery, bezpilotní prostředky. Plánování a provedení leteckého snímkování.
4. Metody orientace snímků, orientace stereodvojice.
5. Fotogrammetrické mapování. Přesnost stereo-vyhodnocení.
6. Snímková triangulace, blokové vyrovnání.
7. Blízká fotogrammetrie, základní postupy, aplikace.
8. Získání digitálních snímků. Úpravy obrazu, korelace. Přímá orientace.
9. Digitální fotogrammetrické stanice, automatizace zpracování.
10. Digitální model terénu, ortofotomapa.
11. Letecké laserové skenování, princip, přesnost, aplikace.
12. Pozemní laserové skenování, princip, přesnost, aplikace.
13. Mobilní mapovací systémy.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

Aerotriangulace – vstupní údaje a měření navazovacích bodů – 2 týdny.
Aerotriangulace – měření vlícovacích bodů, vyrovnání, analýza přesnosti – 2 týdny.
Vyhodnocení vektorové mapy, sběr dat pro digitální model terénu – 2 týdny.
Ortofoto, mozaikování – 2 týdny.
Tvorba jednoduchého 3D modelu metodou blízké fotogrammetrie – 2 týdny.
Pokročilé nástroje pro tvorbu 3D modelu – 2 týdny.