Detail předmětu

Mapování 2

Akademický rok 2023/24

BEA017 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-GK letní semestr 2. ročník

 • Obnova katastrálního operátu, způsob vyznačování staveb v SGI, tvorba digitální katastrální mapy
 • Revize, budování a údržba ZhB a PPBP
 • Historie mapování a katastru na území ČR, dopad na současný stav, kvalita map, existence číselných záznamů měření
 • Tvorba Státní mapy 1:5000

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získat přehled o současnosti a historii katastrálního mapování a problematice obnovy katastrálního operátu. Získat praktické dovednosti při podrobném mapování prvků DKM.

Znalosti

Student získá přehled v oblasti současnosti a historie katastrálního mapování a problematiky obnovy katastrálního operátu.
Zvládne činnosti při podrobném mapování prvků DKM a jejich zpracování.

Osnova

 • Úvod do obnovy katastrálního operátu, vymezení nejdůležitějších pojmů, přehled souvisejících předpisů.
 • Obnova katastrálního operátu novým mapováním.
 • Obnova katastrálního operátu novým mapováním. Způsob vyznačování staveb v SGI (budovy a mosty).
 • Tvorba digitální katastrální mapy, struktura, obsah, výměnný formát.
 • Budování a údržba souboru ZhB, budování, revize a doplnění PPBP.
 • Historie mapování na území ČR do r. 1880. Přehled dějin katastru nemovitostí do roku 1817, stabilní katastr (1817–1869).
 • Instrukce z r. 1885, reambulace (1869–1882), evidence reambulovaného katastru (1883), instrukce z r. 1887, instrukce z roku 1904, instrukce z roku 1907, mapy stabilního katastru na území Hlučínska. Dopad na současný stav, kvalita map, existence číselných záznamů.
 • Katastrální mapování od roku 1927 do roku 1955 – Instrukce A, Instrukce B.
 • Poválečná situace, tvorba SMH-5 a SMO-5, 1955 – jednorázový soupis půdy, jednotná evidence půdy (1956–1964), evidence nemovitostí (1964-1992), THM (1961–1969), THM (1969–1981), SM5, Mapy v “souvislém zobrazení“.
 • ZMVM, báze dat ZMVM, vznik tříd přesnosti. Rekapitulace, konzultace.

Prerekvizity

Práce s totální stanicí a dalšími geodetickými přístroji, souřadnicové výpočty a tvorba grafických výstupů v geodetických programech, práce v multidisciplinárních programech s využitím geodetických nadstaveb, znalosti z oblasti účelového, topografického a technického mapování.

Jazyk studia

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

 • Úvod do obnovy katastrálního operátu, vymezení nejdůležitějších pojmů, přehled souvisejících předpisů.
 • Obnova katastrálního operátu novým mapováním.
 • Obnova katastrálního operátu novým mapováním. Způsob vyznačování staveb v SGI (budovy a mosty).
 • Tvorba digitální katastrální mapy, struktura, obsah, výměnný formát.
 • Budování a údržba souboru ZhB, budování, revize a doplnění PPBP.
 • Historie mapování na území ČR do r. 1880. Přehled dějin katastru nemovitostí do roku 1817, stabilní katastr (1817–1869).
 • Instrukce z r. 1885, reambulace (1869–1882), evidence reambulovaného katastru (1883), instrukce z r. 1887, instrukce z roku 1904, instrukce z roku 1907, mapy stabilního katastru na území Hlučínska. Dopad na současný stav, kvalita map, existence číselných záznamů.
 • Katastrální mapování od roku 1927 do roku 1955 – Instrukce A, Instrukce B.
 • Poválečná situace, tvorba SMH-5 a SMO-5, 1955 – jednorázový soupis půdy, jednotná evidence půdy (1956–1964), evidence nemovitostí (1964-1992), THM (1961–1969), THM (1969–1981), SM5, Mapy v “souvislém zobrazení“.
 • ZMVM, báze dat ZMVM, vznik tříd přesnosti. Rekapitulace, konzultace.

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

 • Obnova katastrálního operátu novým mapováním – náčrt zjišťování hranic, soupis nemovitostí, měřický náčrt, zápisník podrobného měření.
 • Katastrální mapování.
 • Konzultace, oprava a dopracování elaborátů.