Detail předmětu

Počítačová grafika

Akademický rok 2023/24

BEA012 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-GK zimní semestr 2. ročník

Předmět počítačové grafiky, digitalizace obrazu (vzorkování, kvantování), teorie barev, CIE diagram, barevné modely, rozptylování barev. Uložení obrazu do vzorkovacích řádků, pásů, dlaždic. Komprese dat. Ztrátové a bezestrátové kompresní metody. Princip vektorových formátů, konverze dat z bitmapy do vektorového tvaru a zpět. Technické prostředky pro počítačovou grafiku, úprava obrazu (filtrace, klasifikace, konvoluce), základy 3D grafiky.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Zvládnout teorii grafických formátů, způsob uložení grafické informace do souboru, pochopit základní principy technických prostředků.

Znalosti

Porozumět struktuře grafických formátů a práci s nimi, pochopit princip činnosti grafických zařízení a seznámit se základními algoritmy počítačové grafiky.

Osnova

1. Úvod, digitalizace obrazu, aliasing.
2. Barvy, barevné modely.
3. Teorie grafických formátů, fyzické a logické formáty dat, pásy, dlaždice.
4. Přímé a nepřímé uložení obrazu (paleta), platformové závislosti.
5. Komprese dat – bezeztrátové metody (Huffmanův kód, RLE, kvandrantový strom, prediktivní metody).
6. Komprese dat – ztrátové metody (Diskrétní kosinová transformace, fraktály, redukce barev, vektorová kvantizace).
7. Vektorová grafika, princip vektorových formátů, technologie C4.
8. Problematika konverze grafických formátů. Vektor – rastr a zpět.
9. Principy nejpoužívanějších grafických formátů (BMP, PCX, TIFF, JPEG, HPGL, DXF, ...).
10. Technické prostředky pro počítačovou grafiku – úvod, zobrazovací podsystém počítače (adaptéry, monitory, ...), tiskárny, zapisovače, snímače.
11. Úprava obrazu. Korekce jasu, ekvalizace histogramu, nelineární transformace (warping, morphing) diskrétní konvoluce.
12. Transformace v rovině, ořezávání objektů.
13. Základy 3D grafiky.

Prerekvizity

Základy informatiky a databázových systémů

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, digitalizace obrazu, aliasing. 2. Barvy, barevné modely. 3. Teorie grafických formátů, fyzické a logické formáty dat, pásy, dlaždice. 4. Přímé a nepřímé uložení obrazu (paleta), platformové závislosti. 5. Komprese dat – bezeztrátové metody (Huffmanův kód, RLE, kvandrantový strom, prediktivní metody). 6. Komprese dat – ztrátové metody (Diskrétní kosinová transformace, fraktály, redukce barev, vektorová kvantizace). 7. Vektorová grafika, princip vektorových formátů, technologie C4. 8. Problematika konverze grafických formátů. Vektor – rastr a zpět. 9. Principy nejpoužívanějších grafických formátů (BMP, PCX, TIFF, JPEG, HPGL, DXF, ...). 10. Technické prostředky pro počítačovou grafiku – úvod, zobrazovací podsystém počítače (adaptéry, monitory, ...), tiskárny, zapisovače, snímače. 11. Úprava obrazu. Korekce jasu, ekvalizace histogramu, nelineární transformace (warping, morphing) diskrétní konvoluce. 12. Transformace v rovině, ořezávání objektů. 13. Základy 3D grafiky.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.-4. Kresba digitální mapy v programech Microstation, Kokeš. 5. Atributové kontroly, hromadný převod z předpisu do předpisu (Mgeo). 6.-7. Topologické kontroly (Mgeo, Kokeš). 8. Tvorba datového modelu (Mgeo). 9. Převody datových formátů mezi programy (Microstation, Kokeš, Autocad). 10. Používání mapových služeb v programech Microstation, Kokeš,VKM, ArcGIS 11. Zápočtový test.