Detail předmětu

Počítačová grafika

BEA012 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinný zimní semestr 2. ročník 4 kredity

Předmět počítačové grafiky, digitalizace obrazu (vzorkování, kvantování), teorie barev, CIE diagram, barevné modely, rozptylování barev. Uložení obrazu do vzorkovacích řádků, pásů, dlaždic. Komprese dat. Ztrátové a bezestrátové kompresní metody. Princip vektorových formátů, konverze dat z bitmapy do vektorového tvaru a zpět. Technické prostředky pro počítačovou grafiku, úprava obrazu (filtrace, klasifikace, konvoluce), základy 3D grafiky.

Garant předmětu

doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Zvládnout teorii grafických formátů, způsob uložení grafické informace do souboru, pochopit základní principy technických prostředků. Porozumnět grafickým formátům, práce s grafickými editory.

Prerekvizity

Základy informatiky a databázových systémů

Korekvizity

Fourierův rozvoj, maticový počet.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka teorie probíhá prezentací a přímou výukou. Praktické dovednosti získá student řešením několika dílčích úloh a 2 projektů. Kurz bude založen na LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná docházka do cvičení, odevzdání laboratorních protokolů, aktivita ve cvičeních, písemné testy, odevzdání závěrečného projektu.

Cíl

Zvládnout teorii grafických formátů, způsob uložení grafické informace do souboru, pochopit základní principy technických prostředků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod, digitalizace obrazu, aliasing.
2. Barvy, barevné modely.
3. Teorie grafických formátů, fyzické a logické formáty dat, pásy, dlaždice.
4. Přímé a nepřímé uložení obrazu (paleta), platformové závislosti.
5. Komprese dat – bezeztrátové metody (Huffmanův kód, RLE, kvandrantový strom, prediktivní metody).
6. Komprese dat – ztrátové metody (Diskrétní kosinová transformace, fraktály, redukce barev, vektorová kvantizace).
7. Vektorová grafika, princip vektorových formátů, technologie C4.
8. Problematika konverze grafických formátů. Vektor – rastr a zpět.
9. Principy nejpoužívanějších grafických formátů (BMP, PCX, TIFF, JPEG, HPGL, DXF, ...).
10. Technické prostředky pro počítačovou grafiku – úvod, zobrazovací podsystém počítače (adaptéry, monitory, ...), tiskárny, zapisovače, snímače.
11. Úprava obrazu. Korekce jasu, ekvalizace histogramu, nelineární transformace (warping, morphing) diskrétní konvoluce.
12. Transformace v rovině, ořezávání objektů.
13. Základy 3D grafiky.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.-4. Kresba digitální mapy v programech Microstation, Kokeš.
5. Atributové kontroly, hromadný převod z předpisu do předpisu (Mgeo).
6.-7. Topologické kontroly (Mgeo, Kokeš).
8. Tvorba datového modelu (Mgeo).
9. Převody datových formátů mezi programy (Microstation, Kokeš, Autocad).
10. Používání mapových služeb v programech Microstation, Kokeš,VKM, ArcGIS
11. Zápočtový test.