Detail předmětu

Interaktivní grafické systémy

BEA005 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinný letní semestr 1. ročník 3 kredity

Popis programu MicroStation, prvky a jejich atributy. Pracovní prostředí, práce s pohledy a vrstvami. Zadávání příkazů, založení a nastavení nového výkresu - pracovní jednotky a mřížka. Kreslení základních prvků - liniových a plošných. Výběrové režimy - výběr dle atributů a pomocí ohrady. Změna atributů prvku. Manipulace a modifikace prvků. Texty a textové styly. Práce s knihovnami buněk, tvorba a vkládání buněk. Kótování a kótovací styly. Vektorové a rastrové referenční výkresy. Šrafování a vyplňování vzorem. Měření. Práce s MDL nadstavbami MGEO a GROMA. Atributové a topologické kontroly výkresu. Webové mapové služby.

Garant předmětu

Ing. Alena Berková

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Schopnost vytvořit kresbu v prostředí MicroStation pro geodetické aplikace. Import seznamu souřadnic, definice atributů kresby, tvorba jednoduché účelové mapy.

Prerekvizity

Základní znalosti práce na počítači pro orientaci v adresářových strukturách, vyhledávání souborů, vytváření adresářů, kopírování a mazání souborů, přípona souboru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka teorie probíhá prezentací a přímou výukou. Praktické dovednosti získá student řešením několika dílčích úloh pod vedením učitele.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka, aktivita ve cvičeních, samostatné zpracování opakovacích zadání, vyhotovení zápočtových úloh, absolvování zápočtového testu.

Cíl

Zvládnout grafický systém Microstation v 5.0 resp. MicroStation 95 na úrovni znalých uživatelů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

3 hod./týden, 10 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Prostředí MicroStation, práce s pohledy a vrstvami. Atributy prvků, jejich definice.
2. Aktivní a referenční výkres. Založení a nastavení nového výkresu - zakládací výkres, pracovní jednotky, mřížka. Měření vzdálenosti a úhlu.
3. Kreslení liniových prvků s předem definovanými atributy. Kreslení plošných prvků, jejich výplň.
4. Výběr prvků dle atributů, podle ohrady. Manipulace s vybranými prvky a jejich modifikace, změna jejich atributů.
5. Vektorizace nad rastrovým referenčním výkresem.
6. Import bodů s využitím nadstavby Groma a Mgeo. Kresba účelové mapy. WMS.
7. Vlastnosti textu, vytváření textových stylů, metody vkládání textu do výkresu, editace textu.
8. Vlastnosti buňky, vkládání buněk z knihovny buněk do výkresu, šrafování, vytváření nových buněk.
9. Vlastnosti kóty, vytváření kótovacích stylů, liniové a úhlové kótování. Atributové a topologické kontroly výkresu.
10. Zápočtový test. Kontrola příkladů k zápočtu.