Detail předmětu

Fyzika

Akademický rok 2022/23

BD2 předmět zařazen v 1 studijním plánu

stud.semestr.null 1. ročník

Hydromechanika - Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimédův zákon, povrchové napětí, rovnice kontinuity, věta o hybnosti kapalin, Bernoulliova rovnice, pohyb reálných kapalin.

Mechanické kmitání - lineární harmonický oscilátor, volné harmonické kmity, fyzické kyvadlo, energie harmonických kmitů, tlumené kmity, nucené kmity, skládání kmitů.

Mechanické vlnění - rovnice výchylky, vlnová rovnice, rychlost a intenzita vlnění, interference vlnění, stojaté vlnění, Dopplerův jev.
Akustika - základní akustické veličiny, subjektivní síla zvuku, akustika místnosti, propustnost a tlumivost stěn, doba dozvuku.

Garant předmětu

prof. RNDr. Tomáš Ficker, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky

Cíl

Základní fyzikální znalosti z hydromechaniky, kmitání, vlnění a akustiky. Vytovření základny pro speciální předměty stavební tepelné techniky a stavební akustiky.

Osnova

Předmět je založen na samostudiu podle tematických zadání učitelem.

Prerekvizity

Znalosti v rozsahu základního kursu středoškolské matematické analýzy a fyziky.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253017

Cvičení

13 týdnů, 4 hod./týden, povinné